Ofte Stilte Spørsmål

CB-sertifikater

Hva er IEC CB-ordningen?

IEC CB-ordningen er den største internasjonale sertifiseringsplanen for produkter og er det nærmeste alternativet til global sertifisering.

Hvilke områder blir CB-ordningen anvendt for?

Ordningen var opprinnelig kun for sikkerhetssertifisering, men har i det siste åpnet opp for EMC og Ex også.

Er det et årlig lisensgebyr forbundet med CB-sertifiseringen?

Nei, det kreves ikke noe årlig lisensgebyr

Hvor mange land deltar i IEC CB-ordningen?

Det er mer enn 50 land i IEC CB-ordningen, men den er også akseptert mange steder utenfor disse landene.

Hvorfor bør jeg som fabrikant bruke CB-sertifiseringen?

Fabrikanter bruker denne ordningen både for nasjonale sertifiseringer i ulike land og for å vise at deres produkter overholder relevante standarder

Hvilke produkter dekkes av CB-ordningen?

Produktene som dekkes av CB-ordningen er de som befinner seg innen omfanget til IEC-standardene akseptert i IECEE-systemet.

Hva er CB-ordningen basert på?

CB-ordningen er basert på IEC-standardene, men hos Nemko inkluderer det også den europeiske standarden.

CCC-merket

Hva kreves for en fabrikkinspeksjon?

Stort sett det samme som for CIG023-inspeksjon, men strengere for CCC. F.eks. krav til fabrikkinspeksjon for ITE-produsent

Hva står CCC for?

China Compulsory Certification

Er det mulig å oppnå et felles sertifikat?

Felles lisens er kun mulig når det følgende er tilfredsstilt:

 • Forskjellig søker
 • Samme: produkt (type kan være forskjellig)
 • Samme: produsent
 • Samme: fabrikk

ELLER

 • Samme søker
 • Samme produkt (kan ha forskjellig type)
 • Forskjellig produsent (merkenavn)
 • Forskjellig produksjonssted
 • Brev om identitetserklæring og ny merkeetikett kreves for felles lisens. Dersom felles lisens involverer et annet varemerke trengs også en tillatelse fra eieren av varemerket.
Hvem kan være sertifikatinnehaver?

Søker kan være forskjellig fra fabrikken. Den nye CCC-sertifiseringen spesifiserer søker, produsent og fabrikk, akkurat som for CB-sertifikater. Forskjellen fra CB er: for CCC skal en separat rapport og sertifikat utstedes for hvert forskjellige fabrikknavn og/eller sted

Er CCC-sertifiseringsmerket obligatorisk?

Ja, men siden 2005 er det ikke lenger et obligatorisk krav å plassere fabrikkoden under CCC-merket. Produsentene kan selv avgjøre om de vil inkludere koden på etiketten eller slette den fra etiketten.

Når er CCC-sertifisering nødvendig?

Produkter som selges på det kinesiske markedet er oppført etter type i "First Catalogue of products subject to Compulsory Certification”. Både produkter som produseres i Kina og produkter som importeres til Kina trenger sertifisering. Dersom det er vanskelig å avgjøre om et produkt hører til på den obligatoriske listen, kan du søke etter produktet under HS-koder. Dersom HS-koden for produktet er listet opp, vil produktet mest sannsynlig trenge sertifisering.

Nemko Direct for Telekom

Trenger jeg en innenlands representant?
 • I de fleste av tilfellene, ja. Vi kan ordne dette for noen av landene.
Hva er Nemko Direct for telecom?

Det er et program for å få markedsadgang til andre land for kabler og trådløse telekommunikasjonsprodukter.

Kan jeg sertifisere en familie av modeller?

I noen land er dette mulig. I mange land finnes det en policy om "ett sertifikat, én modell”

Hvor lenge er sertifikatet mitt gyldig?

Det avhenger av land og utstyrstype. Noen er gyldige for 1 år og andre er gyldige så lenge utstyret blir produsert. Nemko tilbyr en tjeneste hvor du blir varslet før din fornyelsesdato for ditt sertifikat i hvert land.

Hva slags dokumentasjon kreves?
 • Søknadsskjemaer
 • Testrapporter
 • Teknisk dokumentasjon
 • Brukerhåndbøker
Hvor mange land dekker Nemko Direct for telekom?

Nemko Direct for telecom dekker for tiden over 150 land over hele verden.

Hvor lang tid tar prosessen?
 • Dette varierer fra land til land. Noen kan ta under en uke, andre flere måneder.
Trenger RF-mottakere en godkjenning?
 • Ja, mange land har spesifikke krav for mottakere
Hvilke testrapporter kreves vanligvis?
 • ETSI- og/eller FCC-rapporter aksepteres stort sett
 • Noen land kan kreve en testrapport i henhold til deres egne standarder
Hvilke markeder tilbyr Nemko Direct for telekommunikasjon adgang til?

Nemko Direct for telekommunikasjon tilbyr tilgang til flere land i de følgende regionene:

 • Afrika
 • Asia
 • Mellom-Amerika
 • Øst-Europa
 • Europa
 • Midt-Østen
 • Norden
 • Nord-Amerika
 • Oseania
 • Sør-Amerika

Markedsadgang til Taiwan

Krever BSMI en fabrikkinspeksjon?

Nei, BSMI utfører overvåking etter markedstilgang

Er EMC-testing obligatorisk?

Ja, dersom produktet faller inn under et av BSMI-systemene som regulerer EMC

Er sikkerhetstesting obligatorisk?

Ja, dersom produktet faller inn under en av BSMI-systemene som regulerer sikkerhet

Er lokal testing obligatorisk?

Ja, dersom kunden ikke har en CB-rapport og EMC-rapporten ikke er utstedt av et BSMI-godkjent laboratorium

Er det en årlig lisensavgift?

Ja, den årlige avgiften for det første året vil inkluderes i Nemkos BSMI-avgift. BSMI belaster klienten direkte per år for avgiften fra det andre året.

Nemko Direct

Hvilke testrapporter kreves vanligvis?
 • CB testsertifikat og rapport
 • EMC testrapport (for land hvor EMC er obligatorisk)
Hva slags dokumentasjon er nødvendig?
 • Søknadsskjema
 • Testrapporter/sertifikater
 • Teknisk dokumentasjon
 • Manualer
 • Fabrikkinspeksjonsrapport
Hvordan tilbyr Nemko Direct global markedsadgang?

Gjennom vår alt-på-ett-sted-tjeneste som inkluderer:

 • Testing og innhenting av dokumentasjon
 • Utfylling av søknader
 • Sertifikater
 • Betalinger
Hvordan tilbyr Nemko Direct global markedsadgang?

Nemko Direct tilbyr tilgang til utvalgte land i de følgende markedene:

 • Russland og tidligere Sovjetunionen
 • Sentral-Europa og Øst-Europa
 • Midt-Østen og Afrika
 • Mellom-Amerika
 • Sørøstasia
Hvilke markeder tilbyr Nemko Direct tilgang til?
 • Afrika
 • Asia
 • Mellom-Amerika
 • Øst-Europa
 • Europa
 • Midt-Østen
 • Norden
 • Nord-Amerika
 • Oseania
 • Sør-Amerika
Hvor mange land dekker Nemko Directs tjeneste?

Nemko Direct dekker for tiden mer enn 35 land over hele verden

Hva er Nemko Direct?

Nemko Direct er en godkjenningstjeneste for anskaffelse av tilgang til land med obligatoriske eller komplekse sertifiseringssystemer.

 

 

Nemkos GS-merke

Hvorfor er det alltid en identifikasjon av sertifiseringsenheten i eller ved siden av GS-merket?

Fordi denne identifiseringen kreves av GSG. Årsaken til denne identifiseringen er at tyske myndigheter vil ha direkte tilgang til sertifiseringsorganet for å sjekke dokumentasjonen om det skulle oppstå problemer med et produkt.

Er det tillatt å ha både CE-merket og GS-merket på det samme produktet?

Ja, så lenge designene til de to etikettene er lette å identifisere

Kan jeg avvise CE-merket hvis mitt produkt har et GS-merke?

Nei, du må ha CE-merket uanset om produktet ditt har GS-merke eller ikke.

Hvis produktene mine tilfredsstiller alle kravene til GSG, kan jeg da sette GS-merket på dem?

Nei, du kan ikke det fordi produktet ditt må bli testet av et uavhengig, akkreditert laboratorium og bli sertifisert av et uavhengig, akkreditert sertifiseringsorgan i forkant. Etter positive resultater vil du få tillatelse til å bruke merket på produktet ditt.

MÅ jeg (som fabrikant) bruke GS-merket på mine produkter?

Nei, du trenger ikke, men du må oppfylle alle kravene til GSG.

Hvilke dokumenter må en produsent eller selger ha for å bevise rettmessig bruk av GS-merket?

Produsentene ønsker å dokumentere for sine kunder at deres produkter er testet for sikkerhet.

Hvorfor har så mange produkter GS-merket?

Produsentene ønsker å dokumentere ovenfor sine kunder at deres produkter er testet for sikkerhet.

Hva er forskjellene mellom GS- og CE-merket?

GS

CE

Frivillig

Obligatorisk

GS-lov

CE-direktiv

Kun tredjeparts testing og sertifisering

Testet av produsent eller testlaboratorium

Ingen selverklæring

Selverklæring

Årlig produksjonsinspeksjon

Ingen inspeksjon

Tegn for sluttbrukeren med markedsføringseffekt

Administrativt tegn for myndigheter

(“Produktets pass”)

Kreves av det tyske markedet

I henhold til harmoniserte og nasjonale standarder/krav

Kun i henhold til harmoniserte standarder

Hva står GS for?

GS står for ”Geprüfte Sicherheit” = ”Testet sikkerhet”

Nemkos N-merke

Har N-merket et årlig lisensgebyr?

Ja, så lenge N-merkesertifiseringen ikke er annullert

Hvilke gebyrer og kostnader er knyttet til N-merket?

Gebyrer og kostnader avhenger av produktkategorien og markedet.

Kan N-merket brukes på andre standarder?

Ja, N-merket dekker både europeiske (EN) standarder og dermed normalt sett også de internasjonale IEC-standardene

Er N-merket anerkjent i andre land?

Ja, N-merket har oppnådd internasjonal anerkjennelse som et tegn på overholdelse av gjeldende sikkerhet og EMC-standarder

Er N-merket obligatorisk?

Nei, etter 1991 tilbys det som et frivillig merke

Er Nemko-sertifiseringen kun for Norge?

Nei, den dekker de europeiske standardene

Kan N-merket bli kombinert med andre sertifiseringer?

Ja, Nemko tilbyr en pakkepris for Nemko-, GS- og CB-sertifisering.

Hvorfor bør kunden bruke N-merket hvis det ikke er obligatorisk?

N-merket viser ditt engasjement når det gjelder sikkerhet og kan bli brukt som dokumentasjon for samsvarserklæring og CE-merking