CMDCAS

Canadian Medical Devices Conformity Assessment System (CMDCAS) er pålagt av the Standards Council of Canada til å sikre at medisinske produkter er produsert under et sertifisert kvalitetsledelsessystem som tilfredsstiller kravene i den internasjonale standarden ISO 13485:2003.