Produktsertifisering

Nemkos N-merke

Dette er Nemkos eget sertifiseringsmerke som ble etablert i 1933 som et obligatorisk merke for elektriske produkter markedsført i Norge. Siden 1991 tilbys det som et frivillig merke og har oppnådd anerkjennelse i hele verden som et tegn på overholdelse av relevante sikkerhets- og EMC-standarder, spesielt innen IT- og kontorutstyrsområdet.

IECEE CB-ordningen

CB-ordningen til IECEE er den største internasjonale sertifiseringsordningen for elektriske produkter og det nærmeste man kan komme en verdensomfattende sertifisering. Den har mer enn 60 medlemsland, men er også akseptert utenfor disse landene.

Nemkos GS-merke

GS-merke (Geprüfte Sicherheit, betyr testet sikkerhet) er et spesifikt tysk merke som blir brukt for et bredt spekter av produkter, inklusiv elektrisk utstyr.

GS-merket eies og overvåkes av tyske sikkerhetsmyndigheter, men tilbys også gjennom Nemko. Det er høyt ansett, ikke bare i Tyskland, men også i Europa.

CCC (Obligatorisk sertifisering i Kina)

CCC (Kina obligatorisk sertifisering) kreves for markedsadgang i Kina for mange spesifiserte produkter. Ordningen ble innført 1. mai 2002 og erstatter de tidligere obligatoriske CCEE- og CCIB-sertifiseringene.

GOST-sertifisering og GOST-R-merke for Russland

GOST R-sertifisering er obligatorisk for et vidt utvalg av produkter, og GOST-R-merket er et obligatorisk sertifiseringsmerke for elektriske produkter som skal sendes til Russland.

Sertifiseringen er basert på sikkerhetstesting i følge IEC-standarden med russiske avvik samt EMC-testing, og for produkter i kontakt med matvarer inkluderer dette også hygienisk sertifisering. Nemko er et av de få godkjente GOST-laboratoriene utenfor Russland.

BSMI

Sertifisering fra BSMI (Byrå for standarder, metrologi og inspeksjon) kreves for godkjenning av IT- og audio-/video-produkter i Taiwan.

CE-merking

CE-merking er europeisk produktmerking påbudt for tilgang til EU/EØS medlemsland (og også noen EU-kandidatland i Øst-Europa), som pålagt i EU-direktivene og bekreftet ved nasjonal lovgivning.

KC-merke

KC-merket er obligatorisk for visse typer elektriske produkter i Korea.

Hensikten med dette merket er å beskytte forbrukerne fra skade forvoldt av elektriske apparater (elektrisk støt, energifarer, brann, mekanisk risiko, temperaturrisiko, strålingsfarer, kjemisk risiko, osv.)

ENEC

ENEC er et felles europeisk sertifiseringsmerke utstedt av et europeisk sertifiseringsorgan, som Nemko. I tillegg til at dette bevitner at det elektriske utstyret overholder europeiske sikkerhetsstandarder, er det i tillegg krav til kvalitetssystemet for produksjonen.

Rattmerket

Rattmerket (samsvarsmerke) er det europeiske regulatoriske merket for alt utstyr som dekkes av skipsutstyrsdirektivet, 96/98/EC.

CB RoHS (Testing og dokumentasjon av helse- og miljøfarlige stoffer i EE* produkter)

Denne tjenesten inngår som en del av IECEE CB-ordningen. Dokumentasjonen som utarbeides angir innhold og eventuelt nivåene av de helse- og miljøfarlige stoffene i materialer og / eller komponenter som benyttes i EE produkter.

CB RoHS (Testing og dokumentasjon av helse- og miljøfarlige stoffer i EE* produkter)

Denne tjenesten inngår som en del av IECEE CB-ordningen. Dokumentasjonen som utarbeides angir innhold og eventuelt nivåene av de helse- og miljøfarlige stoffene i materialer og / eller komponenter som benyttes i EE produkter.

NS-sertifisering for ikke-elektriske produkter

Nemko utfører sertifisering av ikke-elektriske produkter. De sertifiserte produktene har rett til å bære NS-merket som viser samsvar med gjeldende norske standarder. Disse er harmonisert med tilsvarende europeiske normer når slike er tilgjengelige.

EMC

Nemko tilbyr følgende sertifiseringsmerker for EMC:

C-Nemko

Kanadiske sertifiseringstjenester for elektrisk sikkerhet

Nemko Canada er akkreditert av Standards Council of Canada (SCC) for sertifisering av elektriske produkter i henhold til kanadiske krav til elektrisk sikkerhet.

CCA – EMC-merke

CCA-EMC er et felles europeisk sertifiseringsmerke for EMC. Det dokumenterer at produktet oppfyller de europeiske EMC-standardene for elektromagnetisk emisjon og immunitet.

CENELEC-sertifiseringsavtale (CCA)

Dette er en veletablert avtale mellom de europeiske sertifiseringsorganene for elektriske produkter for å unngå behovet for testing på nytt ved søknad om nasjonal sertifisering i ulike medlemsland.

Attest om samsvar med europeiske direktiv

En slik erklæring, også kalt Attestation of Conformity eller AoC, attesterer at testet produkt er i henhold til standarder listet i ett eller flere direktiver. Den inkluderer ikke produksjonsovervåking og gir heller ikke rett til å bruke et sertifiseringsmerke.

Nordisk sertifiseringstjeneste (EMKO)

Den nordiske sertifiseringstjenesten (Nordic Certification System – NCS) er en veletablert avtale mellom de nordiske landene:

  • Demko (UL Int.) er den nasjonale sertifiseringsenheten i Danmark
  • Fimko (SGS) er den nasjonale sertifiseringsenheten i Finland
  • Nemko er den nasjonale sertifiseringsenheten i Norge
  • Semko (Intertek ) er den nasjonale sertifiseringsenheten i Sverige

De fire sertifiseringsmerkene (D)(FI)(N)(S) kan alle bli oppnådd via søknad og innsending til ett enkelt land.

Samsvarsvurdering av R&TTE-sertifisering

Alle typer terminalutstyr for radio og telekommunikasjon skal CE-merkes. Denne merkingen angir at produktet tilfredsstiller kravene i alle relevante EU-direktiver inkludert R&TTE-direktivet. Et CE-merket produkt kan beveges fritt innen EU/EØS-området.

Når et produkt er CE-merket, skal produsenten eller dens representanter i EU/EØS kunne dokumentere fullt samsvar med alle relevante direktiver. De er pålagt å utstede en skriftlig samsvarserklæring og sammenstille tilhørende dokumentasjon. Dette inkluderer beskrivelse av utstyret, tegninger, diagrammer, henvisning til gjeldende standarder, testrapporter osv.

Nasjonalt godkjent sertifiseringsorgan (NRTL) for USA

Nemko har nylig overtatt en eksisterende NRTL, nemlig CCL i Salt Lake City, Utah. Med denne anskaffelsen kan Nemko tilby direkte markedsadgang til USA for produkter som krever NRTL-sertifisering og dekkes av standardene UL 60950-1, UL 60065 og UL 61010-1.

Vurdering fra Nemko Canada som teknisk kontrollorgan (NBO)

Nemko Canada er anerkjent av EU som teknisk kontrollorgan (NB Nr 1622) for Direktivet for Radio- og Teleterminalutstyr (R&TTE). Denne godkjennelsen gjør det mulig å tilby samsvarsvurderinger i forhold til direktivets vedlegg III, IV og V.

TCB

Nemko Canada er utpekt som sertifiseringsorgan for telekommunikasjon (TCB) av den amerikanske føderale kommunikasjonskommisjonen (FCC).

Sertifisering av telekommunikasjonsutstyr med Nemko Canada

Nemko Canada er utpekt som et sertifiseringsorgan av de følgende tilsynsmyndighetene:

Diamant PSE-merke

Diamant PSE (Produktsikkerhet for Elektrisk Utstyr og Materiale)-merket er obligatorisk i Japan for alt spesifisert elektronisk utstyr for å vise at produktet samsvarer med de japanske tekniske standardene for elektriske apparater.

IECEE EMC CB

IECEE EMC CB er en internasjonal ordning tilsvarende IECEE CB-ordningen, men spesielt tiltenkt for EMC-standarder i stedet for sikkerhetsstandarder.

Sirkel PSE-merke

Sirkel PSE (Produktsikkerhet elektriske apparater og materiale)-merket er obligatorisk i Japan for alle elektriske apparater (annet enn spesifiserte elektriske apparater) for å vise at produktet overholder japanske tekniske standarder for elektrisk utstyr.

CB-FCS

CB-FCS (Fullstendig sertifiseringssystem) er en avansert versjon av den tradisjonelle CB-ordningen.

Medisinsk sertifisering

Notified Body Service for Europa/CE-merking

Nemko er akkreditert i henhold til EN 45011 (ISO/IEC Guide 65), og ISO/IEC 17025.

CMDCAS

Canadian Medical Devices Conformity Assessment System (CMDCAS) er pålagt av the Standards Council of Canada til å sikre at medisinske produkter er produsert under et sertifisert kvalitetsledelsessystem som tilfredsstiller kravene i den internasjonale standarden ISO 13485:2003.

Funksjonell sikkerhet – IEC 61508

IEC 61508 anvendes for å dokumentere funksjonell sikkerhet av elektriske, elektroniske og programmerbare elektroniske sikkerhetsrelaterte systemer. Denne standarden studerer bruken av programmerbare elektroniske systemer i sikkerhetsfunksjoner.

Kanadisk sertifisering av terminalutstyr

Terminalutstyr (TE) er underlagt registrering basert på en samsvarserklæring. Alt terminalutstyr må testes mot CS-03 av et ISO 17025-akkreditert laboratorium som er utpekt av Industry Canada som et organ for samsvarsvurdering (Conformity Assessment Body - CAB) for denne standarden.

Sertifisering av teleterminalutstyr i USA

Teleterminalutstyr må tilfredsstille hjemmel 47 av loven for føderale forskrifter (CFR) del 68.

Ifølge disse reglene ble ACTA (Administrative Council for Terminal Attachment ) opprettet for å overvåke godkjennelser av teleterminalutstyr. ACTA opprettholder databasen for alt godkjent utstyr og stipulerer også hvilke industriutviklede standarder som kan legges til grunn for godkjenninger.

Sertifisering av radioutstyr for Canada

Nemko Canada er utpekt som et sertifiseringsorgan av Industry Canada for å utstede sertifikater i henhold til Industry Canadas radiostandardspesifikasjoner (RSS).

Telekom- og radiosertifisering for Hong Kong

Den 29. april 2009 ble Nemko Canada Inc utpekt av OFTA ( Office of the Telecommunications Authority) i Hong Kong, Kina, til å kunne utstede sertifikater for telekommunikasjonsprodukter innen området for vår godkjenning.

Utpekingen er basert på forskriftene til avtale om gjensidig godkjenning (APEC TEL MRA) mellom Canada og Hong Kong, Kina. Nemko Canada er det første utenlandske organet for sertifisering av produkter i henhold til OFTA-normer.

Sertifiseringssystemer for telekom og radio for Taiwan

25. januar 2008 ble Nemko Canada Inc godkjent av Den nasjonale kommunikasjonskommisjonen (NCC) i Taiwan til å utstede sertifiseringer for telekommunikasjonsprodukter innen området for vår godkjenning.

Utpekingen er basert på forskriftene til avtale om gjensidig godkjenning (APEC TEL MRA) mellom Canada og Taiwan. Nemko Canada er det første utenlandske organet for sertifisering av produkter i henhold til NCC-normer.

Kanadisk inspeksjonssystem for elektrisk sikkerhet

Spesialinspeksjon (SI) / feltevaluering er et alternativ til tradisjonell sertifisering av elektrisk produktsikkerhet. Denne tjenesten tilbyr umiddelbar evaluering, testing og merking.