» Certification » Personnel certification

Personnel certification

Nemko has special expertise in personnel certification and is one of the largest in Norway when it comes to this type of certification.

The certificate is proof that you meet the requirements for skills and knowledge, both theoretical and practical. With 80 years of experience and offices in more than 20 countries, Nemko has the experience and expertise you need to get more confidence in your market.

Nemko sertifiserer elektrikere som skal foreta elkontroller i boliger.

Nemko sertifiserer elektrikere som skal foreta elkontroller i næringsbygg.

Nemko sertifiserer elektrotermografører for både lav- og høyspent anlegg.

Norsk Industri har utarbeidet en bransjestandard som inneholder alle detaljer om krav til elektroinstallatør industri. Den har som mål å sikre elanlegg.

Nemko sertifiserer redningsmenn i henhold til Nasjonal Standard for Redningsmenn (2002). Normen er utarbeidet i et samarbeid mellom Justisdepartementet og Helsedepartementet.

Gassnormen krever at gassteknikere og faglige ledere skal inneha et kompetansesertifikat utstedt av ett akkreditert sertifiseringsorgan.  

NEK 405-4 stiler krav til foretak som utfører kontroller med personell sertifisert etter normene NEK 405-1, NEK 405-2 og NEK 405-3.

Nemko sertifiserer byggkontrollører iht Nemko P-151:2011. Vi stiller krav til personell som skal bli sertifisert og til foretakene som skal forestå byggkontroll.

Do you need more information?

Contact me
Send e-mail