COVID-19: Dette kan du gjøre for din bedrift nå

COVID-19 har resultert i en helt ny hverdag for enkeltpersoner, familier, selskaper og myndigheter. Mye er fremdeles uoversiktlig og usikkert og vi har den siste tiden mottatt mange spørsmål fra både små og store selskaper. Flere lurer på hva de skal gjøre med pågående prosjekter, mens noen har spørsmål relatert til prosjekter hvor produkter er i planleggingsfasen. Henvendelsene har handlet om alt fra å ikke ha tilgang til testobjekter, til å ville forstå hele test- og sertfiseringsprosessen fra A til Å for å kunne ta de riktige valgene i denne krevende tiden.  

Vi i Nemko har vi derfor samlet vår ekspertise og laget en liste over hva selskaper kan gjøre nå for å ha de beste forutsetningene for å lykkes med sine produkter i tiden under og etter COVID-19. 

Lurer du på hva status er for et pågående eller planlagt prosjekt hos oss, om våre laboratorier er i full drift eller hva slags tiltak vi har satt inn for å forebygge og begrense smittespredning, har vi laget en oversikt HER som oppdateres jevnlig.

NB: Alle sider og artikler som omhandler COVID-19 oppdateres jevnlig etterhvert som endringer skjer i både samfunnet rundt oss og lokalt i Nemko.

Alle prosjekter som krever testing og/eller sertifisering vil innebære en betydelig mengde med papirarbeid. Derfor er det anbefalt å begynne tidlig med dokumenthåndtering. Veldig ofte er det nettopp "papirmølla" som gir forsinkelser i en prosess. For prosjekter som krever testing av produktene ser vi allerede nå at det vil bli etterslep når markedene friskmeldes. Dette skyldes i stor grad at mange produsenter har problemer med å skaffe til veie testobjekter. For å være sikker på at ditt prosjekt blir gjennomført så fort som mulig i tiden etter COVID-19, er det viktig at du starter med papirarbeidet allerede nå!

I løpet av den siste uken har standarder innenfor lysprodukter og husholdningsprodukter gått ut, og blitt erstattet av nye. Det samme gjelder noen produkter som testes etter EMC standarder. Oppdateres ikke sertifikatet ditt kan det være du ikke lenger har dokumentasjon som er gyldig for å selge produktet i Europa.  

Om du ikke har anledning til å fysisk være tilstede på testlaboratoriene, kan testing streames via Teams, Skype eller Vimeo. På den måten kan du følge med på testingen fra kjøkkenbordet, hjemmekontoret eller der du måtte være.
 

Har du i likhet med mange andre selskaper et IT, AV eller kommunikasjonsprodukt i porteføljen din vil det bety at produktet ditt må tilfredsstille den nye Hazard Based standarden fra 20. desember, 2020. For at produktet ditt skal kunne selges i Europa, må produktet testes og sertifiseres innen denne datoen.

Vi har samlet noen emner som er viktige å sette seg inn i. Ved å lære mer om disse har vi tro på at arbeidet rundt testing, sertifisering og markedsadgang vil oppleves mer håndterbart for bedrifter i fremtiden.