Scandic Oslo Airport, Gardermoen

Nemko AS ønsker å invitere sine kunder og andre interesserte til kurs for å bli kjent med både nye krav og videreførte krav i standardene.

Scandic Oslo Airport, Gardermoen

Nemko AS ønsker å invitere sine kunder og andre interesserte til et kurs for oppbygging av et kvalitets-ledelses-system gjennom eksempler og øvingsoppgaver.

Scandic Oslo Airport, Gardermoen

Nemko AS ønsker å invitere sine kunder og andre interesserte til kurs for å bli kjent med både nye krav og videreførte krav i standardene.

Scandic Oslo Airport, Gardermoen

Nemko AS ønsker å invitere sine kunder og andre interesserte til et kurs for oppbygging av et kvalitets-ledelses-system gjennom eksempler og øvingsoppgaver.

Scandic Oslo Airport, Gardermoen

Nemko AS ønsker å invitere sine kunder og andre interesserte til kurs for å bli kjent med både nye krav og videreførte krav i standardene.

 

Scandic Oslo Airport, Gardermoen

Som kjent er både ISO 9001 og ISO 14001 utgitt i nye utgaver 2015-09-15.  Dette kurset vil fokusere mest på 9001 endringene.

 

Pages