Må elektriske produkter ha Nemko-godkjenning for å kunne selges i Norge?

Det korte svaret er nei.

Her er en lengre forklaring:
Det opprinnelige NEMKO (Norges Elektriske Materiellkontroll) ble opprettet av den norske regjeringen i 1933 for å fremme produktsikkerheten til elektriske produkter i Norge. Sikkerhetstesting og nasjonal godkjenning var obligatorisk og alle produkter som skulle kobles til det offentlige strømnettet måtte ha det kjente N-merket du ser under her. Denne ordningen var kjent som "Nemko-godkjenning". 

  N Mark

I 1990 ble Norge en del av EØS og EEC-direktivene for sikkerhet (European Community Directives for product safety) ble implementert. Nasjonale krav ble avviklet og CE merking ble obligatorisk for en rekke produkter som skulle omsettes i Europa, deriblant elektriske produkter. NEMKO ble endret til et uavhengig, selveid selskap og etablerte samtidig Nemko AS (i dag Nemko Group AS) som er det sentrale driftsselskapet ansvarlig for Nemkos avdelinger globalt. Du kan lære mer om Nemkos historie her.

N-merket har derfor, helt siden starten av 1990-tallet, vært en frivillig ordning, men har i løpet av disse årene oppnådd internasjonal anerkjennelse som et bevis for samsvar med relevante sikkerhets- og EMC- standarder. Et produkt merket med en N nå i dag er sertifisert av Nemko (også kalt Nemko-godkjent) og viser at det er testet og godkjent av en tredjepart, altså oss. I motsetning til CE merking, som er en egendeklarering utført av produsenten.

N-merket står altså for kvalitet og er et synlig bevis for forbrukere om at produktet er trygt å benytte. Velger man å N-merke produktet sitt vil man også bli informert om eventuelle endringer i standarder. På den måten vil man lettere kunne oppdatere produkt eller dokumentasjon for å ha produkter som er i samsvar med det til enhver tid gjeldende lovverket.

Det er mange selskaper som velger å fortsette å N-merke sine produkter for å vise at de tar sikkerhet på alvor. Ett av dem er husholdningsprodusenten BEHA, du kan lese deres blogginnlegg om N-merket her.

Et annet selskap som velger å bruke Nemko som uavhengig tredjepart er IDT Solutions, I denne artikkelen forklarer de hvorfor de anser N-merket for å være et synlig bevis på trygghet og kvalitet.