Må elektriske produkter ha Nemko-godkjenning for å kunne selges i Norge?

Det korte svaret er nei.

Her er en lengre forklaring:
Det opprinnelige NEMKO (Norges Elektriske Materiellkontroll) ble opprettet av den norske regjeringen i 1933 for å fremme produktsikkerheten til elektriske produkter i Norge. Sikkerhetstesting og nasjonal godkjenning var obligatorisk og alle produkter som skulle kobles til det offentlige strømnettet måtte ha det kjente N-merket. Denne ordningen var kjent som "Nemko-godkjenning". 

 N_mark-2 

I 1990 ble Norge en del av EØS og EEC-direktivene for sikkerhet (European Community Directives for product safety) ble implementert. Nasjonale krav ble avviklet og CE merking ble obligatorisk for en rekke produkter som skulle omsettes i Europa, deriblant elektriske produkter. NEMKO ble endret til et uavhengig, selveid selskap og etablerte samtidig Nemko AS (i dag Nemko Group AS) som er det sentrale driftsselskapet ansvarlig for Nemkos avdelinger globalt. Du kan lære mer om Nemkos historie her.

N-merket har derfor, helt siden starten av 1990-tallet, vært en frivillig ordning, men har i løpet av disse årene oppnådd internasjonal anerkjennelse som et bevis for samsvar med relevante sikkerhets- og EMC- standarder. Fra 1/6-2024 omfatter sertifiseringen ikke EMC-standarder. Et produkt merket med en N nå i dag er sertifisert av Nemko (også kalt Nemko-godkjent) og viser at det er testet og godkjent av en tredjepart, altså oss. I motsetning til CE merking, som er en egendeklarering utført av produsenten.

N-merket står altså for kvalitet og er et synlig bevis for forbrukere om at produktet er trygt å benytte. Velger man å N-merke produktet sitt vil man også bli informert om eventuelle endringer i standarder. På den måten vil man lettere kunne oppdatere produkt eller dokumentasjon for å ha produkter som er i samsvar med det til enhver tid gjeldende lovverket.

Dette skriver DSB (Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap) om import og omsetning av elektriske produkter:

4.Godkjenningsordninger

Det er ingen offentlige godkjenningsordninger for produkter og tjenester som omfattes av forskrift om elektrisk utstyr. Det er opp til deg som produsent, importør eller markedsfører selv å erklære samsvar med det aktuelle regelverk ved en samsvarserklæring og underliggende teknisk dokumentasjon. Ordningen med samsvarserklæring og CE-merking ble innført i 1991. Før dette var det krav om testing og godkjenning av nærmere spesifiserte elektriske produkter før de ble plassert på markedet (NEMKO-godkjenning).

Øvrig elektrisk utstyr ble testet av Oslo Lysverker eller vurdert av det lokale eltilsyn. Godkjente produkter ble merket med N (med ring rundt). Denne godkjenningsordningen er altså ikke lenger virksom, og er blitt erstattet med utarbeidelse av samsvarserklæring og CE-merking. Allikevel vil man i mange tilfeller finne et NEMKO-merke eller annen prøveinstitusjon på utstyret fordi en del produsenter frivillig velger å la et laboratorium teste prototypen av et utstyr de har laget. I enkelte tilfeller følger også testhusene opp produksjonen av utstyret som er testet. Dette er blant annet et krav fra Nemko for at produktet skal kunne N-merkes.

Les hele dokumentet HER