Krav ovenfor giftige polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)

Nemko hjelper fabrikanter og importører med å møte kravene til PAH dokumentasjon både i den tyske GS- ordningen og EU’s kjemikalieregulativ.  

PAH (polysykliske aromatiske hydrokarboner) er kjemiske forbindelser som oppstår ved ufullstendig forbrenning av gummi, kull og tjæreprodukter.  I produkter finner vi det typisk i sort plast, gummi og kompositter av disse. 

Restriksjonene mot PAH-stoffer ble innført i Tyskland i 2008 og omfattet da 16 av PAH-forbindelsene. Teststandarden ZEK 01.4-08  har senere utvidet antallet til 18.
 

Av de forskjellige PAH-forbindelsene ansees Benzo(a)pyren som en av de giftigste.  Den er klassifisert som kreftfremkallende, arvestoffskadelig og reproduksjonsskadelig.

EU kommisjonens regulering  1271/2013 inkluderer PAH i kjemikaliereguleringen  REACH fra desember 2015.

 

Nemko hjelper fabrikanter og importører både ved å evaluere testbehov samt de fysiske testene for både materialer og produkter.

Grenseverdier for PAH ifølge tysk lovgivning:

Parameter Category 1 Category 2 Category 3
  Material in direct contact with food, or materials indented to be put in the mouth and toys for children aged < 36 months Material not covered by category 1, with foreseeable contact to skin for longer than 30 seconds (long-term skin contact) Material not covered by category 1 and 2, with foreseeable contact to skin up to 30 seconds (short term skin contact)
Benzo]a]pyren
mg/kg
Not detectable
(< 0,2)
1 20
Sum 18 PAH mg/kg Not detectable
(< 0,2)
10 200