Systemsertifisering - ISO

Å ha et sertifisert styringssystem er ofte en forutsetning for å være i en posisjon til å vinne kontrakter i mange deler av næringslivet, så vel som offentlig sektor.

Nemko leverer system- og personellsertifisering til virksomheter i et bredt spekter av bransjer. Nemko er et uavhengig og nøytralt selskap, akkreditert av Norsk Akkreditering. Vi bidrar til våre kunders utvikling gjennom gode og effektive revisjoner som gir merverdi for virksomheten. Vi tilbyr også kurs og opplæring innen praktisk revisjonsteknikk og aktuelle standarder.

Nemko er akkreditert for sertifisering i henhold til følgende standarder:

Nemko er det norske medlemmet av IQNet – The International Certification Network, og utsteder IQNet-sertifikat som bidrar til å sikre virksomhetens ledelsessystem internasjonal aksept.

Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT) har utpekt Nemko til å sertifisere virksomheter i henhold til Arbeidstilsynets forskrift 1360:

  • Sakkyndig virksomhet
  • Sikkerhetsopplæring

Les HER om våre tjenester for personellsertifisering.

Gjennom våre kontorer, laboratorier og nettverk av partnere i Asia, Nord-Amerika, Midtøsten og Afrika betjener vi våre kunder pålitelig og effektivt. Vi tilbyr lokal tilstedeværelse kombinert med global kunnskap.

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud for din bedrift: 

Bente Marie Stein
Sales and Marketing Manager 
(+47) 950 81 224 
bente.marie.stein@nemko.com

Viktoriya Kuryltso
Sales Assistant
(+47) 940 18 262 
viktoriya.kuryltso@nemko.com

 

ISO 9001 er et system som er utviklet for å skape økt kundetilfredshet og vise at ditt ledelsessystem for kvalitet er sertifisert etter standarden for god kvalitetsledelse og er funnet å være i tråd med den. 

ISO/IEC 27001:2017 - Ledelsessystem for informasjonssikkerhet - spesifiserer kravene for implementering av sikkerhetskontroll innen en individuell organisasjon. Den dekker også fysisk kontroll og IT-sikkerhetsspørsmål.

NS-EN ISO 22301:2019 - Ledelsessystem for kontinuitetsplanlegging - spesifiserer kravene for implementering og kontinuerlig forbedring av ledelsessystem for reduksjon av synlighet for hindringer av drift når uforutsette hindringer opptrer.

ISO 14001:2015 er et system for miljøledelse der livsløpet til virksomhetens produkter og tjenester legges til grunn for valg av vesentlige miljøaspekter. Med basis i de 3 grunnpilarene miljø, samfunn og økonomi skal virksomheten øke sin miljøprestasjon.

System for vurdering av arbeidsmiljø OHSAS 18001:2007 er en internasjonal standard for kvalitetsstyring av arbeidsmiljø. I 2018 kom ISO med standard for ledelsessystem for arbeidsmiljø, ISO 45001:2018. Vi tilbyr kurs og GAP-analyse i den nye standarden.

ISO 50001:2018 bistår organisasjonen med å styre sine energiaspekter og gir grunnlag for energisparing.

ISO 22000:2018 er et styringssystem for næringsmiddeltrygghet hvor en organisasjon viser sin evne til å kontrollere matvaresikkerhet og sikre at matvarene er trygge som menneskeføde.

Arbeidstilsynet har etablert en ordning for sertifisering av virksomheter som skal drive sikkerhetsopplæring i bruk av arbeidsutstyr og sakkyndige virksomheter som skal kontrollere arbeidsutstyr. Nemko er utpekt av Arbeidstilsynet til å sertifisere virksomheter som faller inn under disse kravene.

Nemko AS er det norske medlemmet i IQNet - Det internasjonale sertifiseringsnettverket.

Revisjonsprosessen fra A til Å - en veileder for kunder

Dette dokumentet gjelder for bruk av sertifiseringslogo for alle typer systemsertifikater utstedt av Nemko AS. Dersom innehavere av Nemko AS’ systemsertifikater ønsker å benytte sertifikater og/eller sertifiseringslogo i sin virksomhet, må reglene som er angitt i denne instruks etterleves. Logo i forskjellige filformater fås ved henvendelse til info@nemko.com