Testforberedelser og planlegging

Testplanlegging skjer alltid før selve testingen begynner og består av forberedelse og dokumentering av testtimeplan. Dette sikrer at aktivitetene i ditt prosjekt vil bli utført på den beste måten og i riktig rekkefølge.

Nemko sørger for at alle tester vil bli gjennomført på den måten som sikrer raskest fremdrift og slik at du unngår unødige problemer senere.

Testplan for ditt prosjekt:

Dokumenterer at detaljene i testing er i følge forskrifter, standarder og «best practices».
Kan sendes til deg på forhånd og oppdateres med progress underveis.

Andre fordeler:

Testplanlegging kan gjøres god tid i forveien og kan hjelpe til å identifisere behov for forberedelser, krav for spesifikk testobjekt-håndtering og estimere kostnader.
Dette kan inkludere både spesielle tester som produktet krever og at testene utføres til riktig tid under produktets utviklingsløp.

 

Do you need more information?

Contact me
Send e-mail