Energieffektivitetskrav i Canada - NRCan

Nemko besørger markedsadgang med hensyn på energi i Canada.
Våre tjenester dekker både føderale og delstatskrav.

Elektriske og elektroniske produkter som er omfattet av krav til energieffektivitet i Canada må gjennom tvungen energiverifikasjon.
Dette må utføres av sertifiseringsorgan akkreditert av det canadiske akkrediteringsorganet Standard Council Canada. Nemko Canada innehar denne utpekingen.
Føderale myndigheter i Canada for denne ordningen er Natural Resources Canada (NRCan)

Nemko Canada kan sertifisere følgende kategorier:

  • TV
  • Brunevarer
  • Eksterne strømforsyninger