Nemko som teknisk kontrollorgan

Å bruke et teknisk kontrollorgan kan være en stor fordel for deg som fabrikant eller importør, og er for enkelte tjenester påkrevd.

Nemko er utpekt som teknisk kontrollorgan for produkter som faller inn under europeiske direktiver for:

  • Lavspenningsutstyr (LVD)
  • Medisinske produkter (MDD)
  • Eksplosjonsbesyttet utstyr (ATEX)
  • Elektromagnetisk Kompabilitet  (EMC)
  • Radio og telekom-utstyr (RED)
  • Maritimt utstyr (MED)
  • Byggevareprodukter (CPD)