Kunnskap om gjeldende og fremtidige standarder for ditt produkt

For å gi best mulig service til våre kunder deltar Nemko i standardiseringen for å ha best mulig kunnskap om gjeldende og fremtidige standarder relevante for ditt produkt.

Nemko personell er aktive deltagere i standardiseringen på nasjonalt, regionalt og internasjonalt nivå. Det betyr at de er involvert i standardiseringsprosessene og har innflytelse på utviklingen.