Sertifisering av foretak

NEK 405-4 stiler krav til foretak som utfører kontroller med personell sertifisert etter normene NEK 405-1, NEK 405-2 og NEK 405-3.

Det skal være en fagansvarlig person i foretaket og det stilles også krav til dokumentasjon på organisering av arbeid og utstyr i foretaket.

Nemko sertifiserer personell etter følgende NEK normer:

NEK 405-1 (Se side Elektrotermografi)
Normen spesifiserer krav til kvalifikasjoner, sertifisering og opprettholdelseav kompetanse for elektrotermografører, og den omfatter lavspenning elektrotermografi og høyspenning elektrotermografi som to uavhengige sertifiseringsområder

NEK 405-2 (Se side Brannforebyggende Elkontroll - Bolig)
Denne normen beskriver krav til personell som utfører Elkontroll bolig og
sertifiseringen av disse.

NEK 405-3 (Se side Elkontroll – Næring)
Denne normen beskriver krav til personell som utfører verifikasjon av elektriske anlegg og utstyr - Næring/Landbruk. 

Krav/dokumenter til sertifisering av foretak

 • Fagansvarlig skal ha sitt hovedvirke i foretaket
 • Det skal være en fagansvarlig som har;
  • For Termografi og Elkontroll – Næring;
   • 2-årig teknisk fagskole (Elkraft) og tilhørende fagbrev
   • eller elektrofag Bachelor eller Mastergrad
   • minst 3 års relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning
  • For Brannforebyggende Elkontroll – Bolig;
   • kvalifisert etter 405-2-2
 • Kontrollaktiviteter skal bare gjøres av sertifisert personell.
 • Objektivitet. Innebærer at i Næring og Termografi kan ikke kontrollerende foretak ha gjort installasjonen eller utbedre avvikene med mindre det dokumenteres uavhengighet.
 • Organisasjonsbeskrivelse
 • Egenerklæring om Helse, Miljø og Sikkerhet
 • Rutiner for avviksbehandling i foretaket
 • Rutiner for planlegging og utførelse av kontroller
 • Rutiner for bruk og vedlikehold av sikkerhetsrutiner
 • Arkivprosedyre for kontroller
 • Ansvarsforsikring i forbindelse med kontroller

Søknad

Dersom både søknad og dokumentasjon sendes inn i forkant av eksamen, vil det forkorte saksbehandlingstiden etter gjennomført eksamen.

Hit kan du sende søknadsblankett og øvrig dokumentasjon: personell@nemko.com
Du kan også søke elektronisk ved å klikke HER.