Sertifisering av elkontrollører for næringsbygg

Nemko sertifiserer elektrikere som skal foreta elkontroller i næringsbygg.

Hvorfor bli sertifisert?

Ansvaret for det elektriske anlegget ligger på eier, som er pålagt årlig kontroll. Gjennom sertifisering sikrer vi at personell har oppdatert kunnskap. Våre sertifiserte kontrollører kan inspisere anlegg og informere eieren om farer.

Hvordan bli sertifisert?

NEK 405-3 stiller krav til personell som skal bli sertifisert og til foretakene, inspeksjonsorgan, som skal forestå elkontroll. For å bli sertifisert er det krav til formell utdanning og praksis. Videre skal det gjennomføres eksaminering av vedkommende som søker om å bli sertifisert. For eksamensrettede kurs se linker nederst på siden.

Sertifiseringen krever eksamen og gjennom Nemko kan du ta eksamen elektronisk ved et godkjent bibliotek, ved kurs, hos enkelte skoler eller i våre lokaler. Du kontakter Nemko for å avtale ønsket eksamenssted. Når eksamen er bestått og all øvrig dokumentasjon er godkjent vil det bli utstedt sertifikat.

Eksamensresultater har en gyldighet på 12 måneder, det vil si at man må sende inn dokumentasjon til Nemko AS innen 12 måneder etter bestått eksamen. Om dette ikke blir gjort, må ny eksamen tas.

Som et alternativ til sertifisering har man etter gjennomført eksamen muligheten til å få et eksamensbevis uten å bli sertifisert. I henhold til NEK 405-3 kan et eksamensbevis, på lik linje med sertifisering, brukes til å bekrefte kompetanse ved utførelse av kontroller i henhold til normen så fremt kunden ikke krever sertifisering

Nemko er akkreditert for NEK 405-3. For informasjon om akkrediteringsomfang og hva akkreditering er, klikk her.

Krav/ dokumenter til sertifisering Elkontroll - Næring

 • Foretaket skal være sertifisert etter normen NEK 405-4 (Se siden for "Foretak")
 • Underskrevet søknadsblankett, underskriften i håndskrift uten firmastempel over – brukes til sertifikatet
 • Bestått eksamen i henhold til NEK 405-2 - Brannforebyggende elkontroll – Bolig
 • Bestått tilleggseksamen i henhold til NEK 405-3
 • Formell utdanning tilsvarende fagbrev innen elektrofag iht. opplæringsloven,  eller tilsvarende
  • med tilsvarende menes f.eks at en elektroingeniør (master/bachelor) med relevant praktisk erfaring innen verifikasjon, feilsøking, service mv. kan tilfredstille kravet til formell utdanning
 • Bekreftelse på minimum 3 års relevant praksis etter endt utdanning.
  • Relevant praksis kan være prosjektering, utførelse, vedlikehold og kontroll av elektriske anlegg, elektrisk utstyr og maskiner i næringsbygg og industri
 • Bilde til sertifikat

Dersom både søknad og dokumentasjon sendes inn i forkant av eksamen, vil det forkorte saksbehandlingstiden etter gjennomført eksamen.

Hit kan du sende søknadsblankett og øvrig dokumentasjon: personell@nemko.com
Du kan også søke elektronisk ved å klikke HER.

Eller du kan sende søknad med dokumentasjon pr. post til:
Nemko AS, Postboks 91, 1324 Lysaker