Sertifisering av elektrotermografører lav- og høyspenning

Nemko sertifiserer elektrotermografører for både lav- og høyspent anlegg.

Hvorfor bli sertifisert?

Termografikameraer kan detektere og lokalisere temperaturforskjeller. Derfor er elektrotermografi et nyttig hjelpemiddel i forbindelse med skadeforebyggende arbeid innen produksjon, overføring og distribusjon av elektrisk energi og i drift av elektriske installasjoner. Brukere av elektrotermografitjenester bør kunne sikre seg at slike tjenester blir utført av kvalifisert personell.

Hvordan bli sertifisert?

Elektrotermografører som er sertifisert etter NEK 405-1, kan dokumentere praktisk og teoretisk kompetanse iht. normens sertifiseringskrav.

Iht. NEK 405-1 stilles det krav til kvalifikasjoner, sertifisering og opprettholdelse av kompetanse for elektrotermografører, og den omfatter lavspenning elektrotermografi og høyspenning elektrotermografi som to uavhengige sertifiseringsområder, og den stiller krav til foretakene (inspeksjonsorgan) iht. NEK 405-4. For å bli sertifisert er det krav til formell utdanning og til praksis som termografør.

Sertifiseringen krever også eksamen og gjennom Nemko kan du ta eksamen elektronisk ved bibliotek, ved kurs, hos enkelte skoler eller i våre lokaler. Du kontakter Nemko for å avtale ønsket eksamenssted. Eksamen for lav og høyspenning er forskjellig, men begge kan tas samtidig. Når eksamen er bestått og all øvrig dokumentasjon er godkjent vil det bli utstedt sertifikat.

Midlertidig eksamensløsning under covid-19:
Sikkerheten til våre ansatte, kunder og samarbeidspartnere er Nemko sin første prioritet. Vi har igangsatt en rekke tiltak for å begrense smitte, samtidig som vi tilstreber å opprettholde produksjonen og levere tjenester som avtalt med kundene våre.

Som en følge av covid-19 restriksjoner har vi åpnet opp for å gjennomføre eksamen online via Microsoft Teams, i parallell med vårt eksamensverktøy. 
Det er fortsatt mulig å ta eksamen på ditt nærmeste bibliotek, i våre lokaler på Lysaker eller i forbindelse med et klasseroms kurs.  

Nemko er akkreditert for NEK 405-1. For informasjon om akkrediteringsomfang og hva akkreditering er, klikk her.

Krav/ dokumenter til sertifisering Elektrotermografi

  • Foretaket skal være sertifisert etter normen NEK 405-4 (Se siden for "Foretak")
  • Underskrevet søknadsblankett, underskriften i håndskrift – brukes til sertifikatet
  • Bestått eksamen
  • Elektrofagarbeider med relevant fagbrev iht. opplæringsloven eller tilsvarende
  • (Elektroingeniør, master/bachelor, med relevant praktisk erfaring innen verifikasjon, feilsøking, service mv. kan tilfredsstille kravet til formell utdanning)
  • Bekreftelse på minst 3 års praksis som elektrofagarbeider
  • Bekreftelse på minst 50 timer elektrotermografering eks. rapportering + 2 rapporter som er iht. NEK 405-1
  • Opplæring i sikkerhetsforskrifter (FSE)
  • Bilde, til sertifikatet

Dersom både søknad og dokumentasjon sendes inn i forkant av eksamen, vil det forkorte saksbehandlingstiden etter gjennomført eksamen.

Søknadsblankett og øvrig dokumentasjon sendes til personell@nemko.com
Elektronisk søknad klikk HER.