Sertifisering av elektromedisinsk utstyr

Nemko utsteder internasjonale CB sertifikater og EC sertifikater for Europa for elektromedisinsk utstyr.

Som Teknisk Kontrollorgan for medisinsk utstyr innen EU/EØS, dekker vi dine behov for dokumentasjon av produktkrav og krav til kvalitetssystemet.

Vi er akkreditert i henhold til ISO/IEC 17065 og ISO/IEC 17025.

Global produktsertifisering

Nemko tilbyr internasjonale CB sertifikater for medisinsk teknisk utstyr.

Sertifisering av elektromedisinsk utstyr for Europa

  • Risikoklasse; Class I-m (målefunksjon), I-s (sterilt), IIa, IIb, III
  • Fullstendig kvalitetssikringssystem (Vedlegg II)
  • EC-typeprøving (Vedlegg III)
  • EC-verifisering (Vedlegg IV)
  • Kvalitetssikring av produksjonen (Vedlegg V)
  • Kvalitetssikring av produkter (Vedlegg VI)