Partnerlab autorisasjon

Din lab kan utføre testing for Nemko sertifiseringer.

Åpent for alle laboratorier

Nemkos autorisasjonsprogram for laboratorier er etablert for å kunne tillate bruk av testresultater fra kompetente, eksterne laboratorier.
Programmene som tilbys er både for fabrikantenes interne laboratorier og for uavhengige laboratorier, og dekker både elektrisk sikkerhet, EMC, Telecom eller miljøstandarder i henhold til relevante standarder.

Både fabrikantlaboratorier og uavhengige laboratorier kan, gjennom ulike program, kvalifiseres til å utføre testing for Nemko sertifisering og internasjonal sertifisering, som for eksempel CB sertifisering.

Fordeler for autoriserte laboratorier:

 • Effektivisere saksflyten for sertifiseringsprosjekter ved Nemko
 • Forutsigbar behandling av sertifisering ved felles praksis og forståelse
 • Bedre muligheter for markedsadgang for laboratoriets kunder
 • Tilgang til abonnementstjeneste på standarder og tilgang tekniske normeksperter
 • Bedret mulighet for oppdateringer på gjeldende og kommende standarder.
 • Tilgang til organiserte testprogrammer for sammenligningsmålinger.
 • Kosteffektivt
   

Oversikt sentrale krav:

 • Kvalitetssystem i henhold til relevante deler av ISO/IEC 17025
 • Testpersonell med kunnskap om standarder og testmetoder (f.eks. IEC/EN, CISPR, ETSI, etc.)
 • Testfasiliteter med nødvendig utstyr og riktige karakteristikker og toleranser.
 • Kalibreringsrutiner sporbare til nasjonale eller internasjonale referansestandarder.