Nemkos visjon, misjon og verdier:

Visjon:

Nemko skal være en ledende global aktør og ha lønnsom vekst gjennom å være et kunde- og kunnskapsdrevet selskap, og tilby våre kunder i prioriterte markedssegmenter global markedsadgang for deres produkter.

Misjon:

Nemko bidrar til en tryggere verden ved å dele kunnskap, og sikre produkter, miljøet, mennesker og systemer. Nemko skaper verdier for kunden ved å sørge for effektiv og global markedsadgang.

Verdier:

Nemkos verdier skal guide de ansattes atferd og være fundamentet for å skape transparent og samarbeidende selskapskultur.

  • Integrity
  • Competent
  • Caring
  • Improving
     

Disse verdiene sammen med Nemkos lederprinsipper og etiske retningslinjer er betraktet som verdifulle for å nå de strategiske målsettingene!

For mer informasjon

Contact me
Send e-mail