Økodesigndirektivet for energirelaterte produkter

Energisparing er det mest virkningsfulle tiltak for å begrense global oppvarming. Lovgiverne i EU har innsett at dette også er et miljøtiltak tiltak som er gjennomførbart. Det sparer landene i EU for store investeringer i infrastruktur, sparer forbrukere og bedrifter for kostnader og sikrer mot politisk press fra leveransekjeden av energi.

Økodesigndirektivet vil medføre en besparelse på nesten 20 % av elektrisitetsforbruket i EU i år 2020. Målet er at alle produkter med sparepotensiale skal omfattes av en økodesignregulering senest i 2030.

Nemko har lang erfaring i test og sertifisering i henhold til dette direktivet.

Økodesigndirektivet er omfattet av CE-merkingen i Europa og medfører krav om teknisk fil før produktet kan omsettes i Europa.

Nemko’s tjensetespekter omfatter:

 • Testing
 • Attestasjon som bevis på overenstemmelse med direktiv
 • Rådgivning om lover og standarder
 • Økodesign verifikasjon

Produktkategorier som foreløpig er omfattet av direktivet:

 • Enkle dekodere
 • Kjeler og kombikjeler
 • Varmtvannsbeholdere
 • Datamaskiner
 • TV
 • Standby tilstand og energiforbruk i av-stilling
 • Eksterne strømforsyninger
 • Kontorbelysning
 • Gatebelysning
 • Klimaanlegg
 • Vifter
 • Elektriske motorer
 • Sirkulasjonspumper
 • Kjøle- og fryseapparater for husholdning
 • Oppvaskmaskiner for husholdning
 • Vaskemaskiner for husholdning
 • Tørketromler for husholdning
 • Støvsugere
 • Belysnig del I og del II.
 • Ovner
 • Platetopper og griller
 • Kaffekokere
 • Apparater for nettverkstilkopling

Flere av disse reguleringene omtales som horisontale reguleringer, som betyr at de dekker en rekke produkttyper. Eksempel på dette er standby-reguleringen som dekker de fleste produkter innen husholdning og kontorutrustning.

Økodesigndirektivet er den første produktreguleringen som dekker alle livssykluser av produktet. Dette betyr at man ved utarbeidelse av produktkrav evaluerer fra produktet starter som råvare gjennom raffinering, produksjon, bruksfase til produktet ender sitt liv som avfall eller resirkulert materiale. Selv om EU i utgangspunktet har lagt størst vekt på energiforbruket i bruksfasen, så kommer nå flere reguleringer med krav i andre livssyklusfaser.

I snitt 3-5 nye produktkategorier blir omfattet årlig.

Kontakt Nemko for oppdatering på din produktsektor.