Elektrisk sikkerhetssertifisering for Canada

Ønsker du å selge dine produkter i Canada?  For fabrikanter og importører kan det være en utfordring å få produkter ut på det canadiske markedet.
Nemko kan hjelpe deg ved å få dine produkter sertifisert.

Vårt lokale kontor Nemko-CCL, Inc. (Nemko Salt Lake) håndterer produktsertifiseringer på vegne av kunder som ønsker dette for Canada.
Nemko Salt Lake opererer under produktsertifiseringsprogrammet som er administrert  av Standards Council of Canada (SCC)

Forskrifter for Canada

Elektriske og elektroniske produkter som omfattes av Canadian Electrical Code må være sertifisert etter anerkjente produktstandarder.  Organisasjonene som sertifiserer produktene må være akkreditert av Standards Council of Canada og anerkjent av myndighetene i de ulike provinser, som kompetente til å sertifisere produkter.

Nemko kan nå sertifisere følgende elektriske produktkategorier for Canada:

  • IT utstyr i henhold til  CSA C22.2 60950.1
  • Telecom utstyr i henhold til CSA C22.2 60950.1
  • Måleinstrumenter i henhold til CSA C22.2 61010.1
  • Audio/Video utstyr i henhold til CSA C22.1 60065
  • Elektromedisinsk utstyr i henhold til CSA C22.2 601.1

Suksessfull testing og sertifisering av Nemko etter disse standarder vil tillate fabrikanter å benytte vårt cNemko sertifiseringsmerke.

Med cNemko sertifiseringsmerke følger lisens samt årlig produksjonsinspeksjon, som er et nasjonalt krav i sertifiseringsordningen. Alternativt kan testrapporter fra andre laboratorier som er blitt kvalifisert av Nemko Salt Lake etter kravene i ISO 17025 også godtas.  Et annet alternativ er bruk av kundedata fra fabrikantlaboratorier kvalifisert av Nemko Salt Lake.

 

Omfang av akkreditering

Nemko Salt Lake sine tjenester finnes også på SCCs nettsted for Canada.