NS-sertifisering for ikke-elektriske produkter-Gyldighet maks ut 2019

Nemko administerer frem til 31. desember 2019 ordninger for sertifisering og NS-merking av flere typer produkters egenskaper. 

Produkter som dekkes av NS-sertifiseringen inkluderer:

  • Bygningsmaterialer
  • Plastrør
  • Brannsikre produkter

En felles nordisk merkingsprosedyre INSTA-CERT har blitt etablert for noen produktgrupper, hovedsakelig plastrør, i samarbeid med:

  • SP-sertifisering i Sverige
  • DS-sertifisering i Danmark
  • Inspecta-sertifisering i Finland

Denne prosedyren bidrar til å redusere behovet for gjentatt testing, inspeksjon og sertifisering i de nordiske landene.

Les mer om NS sertifisering gjennom Nemko her.