Canadisk sertifisering av terminalutstyr

Nemkos laboratorier i Canada og USA er akkreditert for testing etter CS-03 og er anerkjent av Industry Canada. Se hvordan Nemko kan gi deg de registreringene du behøver.

Canadiske krav til terminalutstyr

Terminalutstyr er underlagt registrering ved bruk av samsvarserklæring. Alt terminalutstyr må være testet i henhold til CS-03 av en ISO 17025 akkreditert lab som er anerkjent av Industry Canada som en Conformity Assesment Body (CAB) for CS-03.

Produkter dekket av CS-03

CS-03 dekker ulike typer av telekommunikasjonsutstyr inkludert:

  • Analogt telefoniutstyr
  • PBX
  • ISDN utstyr (BRI and PRI)
  • xDSL utstyr (ADSL, SHDSL etc.)
  • T1 utstyr

Registreringsprosess

Registrering ved Industry Canada er basert på vurdering av testresultater, teknisk designdokumentasjon og administrative attester.
Nemko vil forberede din søknad i samsvar med kravene fra Industry Canada i henhold til dokument DC-01.

Nemko kan:

  • Teste ditt produkt til gjeldende standarder
  • Assistere utførelse av registreringssøknad
  • Guide i regler og regulatoriske krav
  • Håndtere registeringen ved Industry Canada

Ved å benytte Nemko vil du dra nytte av Nemkos kundefokus og årelange erfaring med å demonstrere kunders terminalutstyr slik at de samsvarer med krav fra Industry Canada.