SAR (Specific Absorption Rate)

Nemko tilbyr SAR testing

SAR er målingen av energimengden som absorberes av kroppen når den utsettes for radiofrekvens elektromagnetisk stråling.

Helseeffekten av mobiltelefonbruk har fått mye oppmerksomhet i media de siste årene.
RF strålingen fra mobiltelefoner er kjent for å generere varme i kroppen. Studier har ikke nådd en endelig konklusjon på om denne strålingen har en skadelig helseeffekt.

Nemko utfører SAR testing for håndholdte telekomprodukter.

Vi kan utføre denne testingen både for Europa og for USA. Dersom SAR testingen er en del av et større prosjekt ved Nemko, kan vi tilby både konkurransedyktige priser samt korte leveringstider.

Nemko kan også bistå med:

  • Håndtering av testeksemplarer
  • Dokumentasjon
  • Testrapporter

SAR krav:

  • USA: FCC krever at telefoner solgt I USA har et SAR nivå under 1.6 W per kg (W/kg) malt over et volum tilsvarende 1 gram kroppsvev.
  • EU: EN standard spesifiserer at SAR grenser innenfor, skal følge IEC standarder. For mobiltelefoner og lignende håndholdte produkter skal SAR verdien være under 2 W/kg utlignet over 10 g kroppsvev i henhold til IEC 62209

Hva skjer når du tar en mobilsamtale?  - Temperaturen i hjernen øker.