Produksjonsoppfølging

Alle sertifiseringsprogram for elektrisk sikkerhet krever produksjonsoppfølging. Nemko har de gode løsningene for produksjonsoppfølging hos fabrikanter.

Produksjonsoppfølging hos fabrikanter – et påbudt krav

Alle sertifiseringsprogram for elektrisk sikkerhet krever produksjonsoppfølging.
Det er en enkel grunn til dette; Det skal sikres at alle produserte enheter er identisk med det produktet som er testet og sertifisert. Produksjonskontroll er også et krav i det europeiske lavspenningsdirektivet (LVD).

Nemko produksjonsoppfølging gir deg økt sikkerhet

Hvordan kan produksjonsoppfølging gi deg økt sikkerhet?
I Nemko har vi den oppfatning at produksjonsoppfølging øker sikkerheten og kvaliteten for produktene som omsettes, for oss er det ikke et pålagt krav fra myndighetene.
Våre inspektører har lang erfaring og kan hjelpe din bedrift å sikre at produksjonen tilfredsstiller internasjonale krav, med vår hjelp vil du sikre at typiske fallgruver unngås.

En Nemko produksjonsoppfølging kan benyttes hos fler!

En fordel ved å benytte Nemko til produksjonsoppfølging er at vi kan dekke andre sertifiseringsinstansers krav. Dette er også en grunn til at mange fabrikanter benytter Nemko for produksjonsoppfølging selv om produktet er sertifisert av andre sertifiseringsinstanser enn Nemko.

Gjennom vår Nemko Direct tjeneste, Nemkos program for internasjonal godkjenning, kan du enkelt oppnå nasjonal sertifisering i en rekke land.
Da nasjonal sertifisering vil kreve produksjonsoppfølging finner mange fabrikanter det hensiktsmessig at det er Nemko som utfører produksjonsoppfølgingen.
Dette er en stor fordel for fabrikantene, som ved bruk av Nemko vil unngå høye kostnader og tidsbruk ved besøk fra de enkelte sertifiseringsinstansene.

Kontakt oss for mer informasjon: 

Salgsteam Norge

Sentralbord: (+47) 22 96 03 30 (betjent fra 08.00 til 15.30 hverdager)
Besøksadresse: Philip Pedersens vei 11, 1366 Lysaker