Mekanisk belastning

Mekanisk belastning er ofte årsak til at utstyr feiler. Nemko utfører en rekke mekaniske tester for å avsløre svakheter ved et produkt.

Mekanisk belastning kan føre til enten umiddelbar skade eller forårsake skade som utvikles over tid. Både produktets ytelse samt sikkerheten til brukeren vil kunne påvirkes. Mekanisk belastning kan forårsake funksjonsfeil, nedsatt effektivitet eller total svikt i produktet.

Effekten av vibrasjon, mekanisk sjokk, fritt fall, dropp, tromling og test med slaghammer simuleres i henhold til IEC 60068-serien.

Omfang:

 • IEC 60068-2-6
 • IEC 60068-2-27
 • IEC 60068-2-31
 • IEC 60068-2-64
 • IEC 60068-2-31
 • IEC 60068-2-75

Tester:

 • Vibrasjon (sinus)
 • Vibration (random)
 • Vibration (sinus på random)
 • Mekanisk sjokk
 • Fritt fall
 • Dropp
 • Tromling
 • Slaghammer

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud for din bedrift: 

Sindre Holsbøe Brelum, Key Account Manager, (+47) 414 20 031, sindre.brelum@nemko.com