Radiotesting

Nemko tilbyr radiotesting av et bredt spekter av trådløse produkter for å møte dine krav til europeisk og internasjonal sertifisering.

Flere av verdens ledende produsenter har valgt Nemko for testing og sertifisering av sine trådløse produkter.

Nemko deltar i ulike internasjonale komiteer som sikrer at vi er oppdatert med de nyeste kravene fra:

 • RED Notified Body
 • FCC/IC TCB
 • International committees

Vår testing av trådløse produkter dekker følgende områder:                                     

 • Maritime radiosystemer:
  • VHF/UHF radiokommunikasjonssystemer
  • EPIRB
  • AIS
  • NAVTEX mottakere
 • Kortbølge radiokommunikasjonsprodukter som:
  • Bluetooth
  • WLAN
  • Zigbee
  • RFID
  • Trådløst lydutstyr
  • ISM bånd utstyr
  • Trådløse alarmsystemer
 • Satellittutstyr (landmobilt og maritime systemer):
  • Inmarsat systemer (L-bånd)
  • VSAT (KU og KA bånd)
 • DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunication):
  • CAT-iq
  • DECT Security
 • GSM/UMTS/LTE
 • WiMax
 • Aktive medisinske implantater

For mer informasjon

Contact me
Send e-mail