Eltakstmann

Nemko administrerer eksamen og godkjenning for deltakere som gjennomfører kurs ved Elektroskolen. Kandidatene får et godkjenningsbevis som eltakstmann iht. Elektroskolens ES GL 9099.

 

Historie og bakgrunn:

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) er i ferd med å ta fram en nasjonal sertifiseringsordning for eltakstmenn. Det er uvisst når denne sertifiseringsordningen er på plass. Les mer HER

Nemko har tidligere hatt en privat sertifiseringsordning for eltakstmenn. De som ble sertifisert i denne ordningen beholder sin godkjenning.

Det er viktig å være oppmerksom på at Nemko i denne ordningen godkjenner personell. Virksomhet som er ansvarlig for å utføre eltakstoppdrag skal være registrert i Elvirksomhetsregisteret.  Vi forutsetter at Nemko godkjente eltakstmenn sørger for å operere på vegne av en registret virksomhet. Personer tilhørende virksomheter som ikke er registrert kan bli godkjent som eltakstmenn. Eltakst må imidlertid gjøres på vegne av en registrert virksomhet.

Det er et stort behov for eltakstmenn og Elektroskolen gjennomfører kurs. Nemko ser det som en samfunnsoppgave å bidra til utdanning av eltakstmenn og administrerer derfor eksamen og godkjenning av deltakere som gjennomfører kurs ved Elektroskolen. Kandidatene får et godkjenningsbevis som eltakstmann iht. Elektroskolens ES GL 9099.

Dagens godkjenningsordning administreres av Nemko. Kandidatene deltar på kurs i regi av Elektroskolen. Kurset avsluttes med eksamen.

For mer informasjon om ordningen se Elektroskolens hjemmeside

Spørsmål vedrørende denne ordningen kan sendes til: personell@nemko.com

Søknad

Dersom både søknad og dokumentasjon sendes inn i forkant av eksamen, vil det forkorte saksbehandlingstiden etter gjennomført eksamen.

Hit kan du sende søknadsblankett og øvrig dokumentasjon: personell@nemko.com
Du kan også søke elektronisk ved å klikke HER.

Eller du kan sende søknad med dokumentasjon pr. post til:
Nemko AS, Postboks 73 Blindern, 0314 Oslo