NEK 405-20 Eltakstmann

Nemko sertifiserer elektroforetak og personell som skal utføre skadetakst, tilstands- og tredjepartsvurdering av elektrisk anlegg og elektrisk utstyr.

Historie og bakgrunn:

Nemko sertifiserer i dag eltakstmenn etter NEK 405-20 - utarbeidet av Norsk Elektroteknisk Komite (NEK).

Nemko har tidligere hatt en privat godkjenningssordning for eltakstmenn ( eltakst og skadetakst bolig) i samarbeid med Elektroskolen AS, hvor Elektroskolen gjennomførte kurs og Nemko administrerte eksamen og godkjenning av deltakere. Kandidater som har fått bevis etter gammel ordning beholder sine bevis til de utløper. Siste utløpsdato er 4. juli 2024.
For mer informasjon om kursinnhold, eksamen og godkjente eltakstmenn, se vedlegget "eltakstmenn - gammel ordning" under related documents. 

Hvorfor bli sertifisert:

Elektriske anlegg kan bli skadet ved bygningsbranner, overspenninger, vannskader og lignende.

Gjennomgang av elektrisk anlegg og utstyr etter en skade og vurdering av grensesnittet mellom skadet og ikke skadet utstyr krever god kompetanse og erfaring. Videre etterspørres riktige erstatningsutbetalinger fra både skadelidt og forsikringsselskap. Her vil eltakstpersonellets objektivitet som nøytral tredjepart, kompetanse og innsats være et svært viktig bidrag.

Eltakst er en tjeneste som har økende etterspørsel i markedet. Tjenesten omfatter følgende tre hovedkategorier:

Skadetakst
Tilstandsvurdering
Tredjepartsvurdering

Disse tre kategoriene dekkes av begrepet «eltakst». NEK 405-20 er utformet for å sikre en god organisering av eltakst, stille krav til kvalifikasjoner, metode og dokumentasjon av resultater.

Hvordan bli sertifisert?

NEK 405-20 stiller krav til personell som skal bli sertifisert og til foretakene, inspeksjonsorgan, som skal forestå eltaksten. For å bli sertifisert er det krav til formell utdanning og praksis. Videre skal det gjennomføres eksaminering av vedkommende som søker om å bli sertifisert. For eksamensrettede kurs se linker nederst på siden.

Sertifiseringen krever eksamen og gjennom Nemko kan du ta eksamen elektronisk ved et godkjent bibliotek eller etter endt kurs. Du kontakter Nemko for å avtale ønsket eksamenssted. Når eksamen er bestått og all øvrig dokumentasjon er godkjent vil det bli utstedt sertifikat.

Eksamensresultater har en gyldighet på 12 måneder, det vil si at man må sende inn dokumentasjon til Nemko AS innen 12 måneder etter bestått eksamen. Om dette ikke blir gjort, må ny eksamen tas.

Som et alternativ til sertifisering har man etter gjennomført eksamen muligheten til å få et eksamensbevis uten å bli sertifisert. I henhold til NEK 405-20 kan et eksamensbevis, på lik linje med sertifisering, brukes til å bekrefte kompetanse ved utførelse av kontroller i henhold til normen så fremt kunden ikke krever sertifisering.

Krav/ dokumenter til sertifisering  

  • Søknadsblankett
  • Inneha kvalifikasjoner tilsvarende faglig ansvarlig iht FEK §7 første ledd
  • Foretaket skal være sertifisert etter normen NEK 405-4 (Se siden for "Foretak")
  • Gjennomført opplæring som dekker kompetansemål etter 4.2.1
  • Bestått eksamen i henhold til NEK 405-2 og NEK 405-3
  • Bestått tilleggseksamen i henhold til NEK 405-20
  • Bilde til sertifikat

Dersom både søknad og dokumentasjon sendes inn i forkant av eksamen, vil det forkorte saksbehandlingstiden etter gjennomført eksamen.

Hit kan du sende søknadsblankett og øvrig dokumentasjon: personell@nemko.com
Du kan også søke elektronisk ved å klikke HER.