Bruk av systemsertifikat og sertifiseringslogo

Dersom innehavere av Nemko AS’ systemsertifikater ønsker å benytte sertifikater og/eller sertifiseringslogo i sin virksomhet, må reglene som er angitt i denne instruks følges.