Seminar 17. oktober 2018: CE merking

Date:
Time: 
09:00 - 15:00
Place: 
Oslo, Gaustadallèen 21
Norwegian

CE merking baseres på en deklarasjon som garanterer at alle europeiske krav som stilles til et produkt er oppfylt. Kravene omfatter flere direktiver og fagområder og kan være tunge å sette seg inn i. Ved å delta på dette ​heldagsseminaret vil du få en detaljert innføring i emnet fra A til Å. 

 

Nemkos undersøkelser viser at det er høy tillit blant forbrukere til CE merket, men kun to av ti vet hva merket egentlig står for. Mange blir overrasket når de får vite at CE merking kun er en egendeklarering, og manglende kunnskap i markedet gjør at kunder og forbrukere står i fare for å kjøpe elektriske produkter som ikke er trygge nok.
Som fabrikant eller importør av elektrisk/elektronisk utstyr er det ditt ansvar å sørge for at nettopp ditt produkt ikke havner i kategorien over farlige produkter.

Innhold på seminardagen:

CE merking
Direktiver. Roller og ansvar. Store endringer i 2020!

DSB og myndighetsrollen
Markedskontroll, utførelse og pågående aktiviteter. Samarbeid med tollmyndigheter. Praktiske eksempler og typiske mangler hos importører.
v/Bjørn Nyrud, sjefsingeniør i DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap)

IoT - Hvordan vil det påvirke handelen, bransjen og ikke minst våre liv?
v/Jan Røsholm, Adm. dir i Stiftelsen Elektronikkbransjen

Forbrukerprodukter (LVD/GPSD)
Hvilke sikkerhetskrav stilles til elektriske produkter og hvordan finner vi frem til riktige krav?

Hvordan fylle ut en samsvarserklæring og hvordan håndtere teknisk dokumentasjon?
Praktisk gjennomgang.

Risikovurdering
Hva er det? Praktisk guide på hvordan løse dette.

RoHS og energidirektivene
Dokumentasjon. Fire nye substanser - fire nye utfordringer. Krav til energiforbruk, database.

EMC- og og radioutstyrsdirektivene
Praktiske forhold når produkter gjøres trådløse. Hvordan bruke radiomoduler i produkter?

Se detaljert agenda her.

NB: Det kreves ingen forkunnskaper for å delta på seminaret.

Se vår korte introduksjonsvideo om emnet CE merking

Praktisk info:

Dag/dato: Onsdag 17. oktober 2018
Tid: 09:00 - 15:00
Sted: Forskningsparken; Hagen 2 (Gaustadallèen 21, 0349 Oslo )
Pris: NOK 6 300 + mva. pr. deltaker (faktureres i etterkant av seminaret).
Dersom flere fra samme firma ønsker å delta er prisen NOK 4 900 for deltaker nr. 2, 3 etc.

Seminaret holdes på norsk, presentasjoner er på norsk eller engelsk. Det serveres lunsj (inkl. i påmeldingsavgiften).
Ved påmelding får du en bekreftelse på e-post og ca. en uke før seminaret sender vi deg litt praktisk informasjon.

Spørsmål? Send en mail til seminar@nemko.com 

Med vennlig hilsen
Geir Hørthe
Certification Manager, Nemko Norway

Meld deg på her: