Fra Gaustad til Lysaker etter 60 år

Nemko flytter sitt hovedkontor fra Gaustadalléen 30 til nytt miljøbygg i Philip Pedersens vei 11 (PP11) på Lysaker i mai 2019.

Nemko har holdt til på Gaustad siden 1950-tallet. Nå venter nye tider i et bygg som er designet for og tilpasset Nemkos behov. Samtidig er tiden moden for å flytte til en lokasjon som gir Nemko en mulighet for å styrke sin posisjonering i markedet.

Dagens elektroniske produkter blir mer og mer avanserte og kravene til testing og sertifisering er derfor omfattende. Produkter må gjennom mange forskjellige stadier av testing, og de ulike prosessene krever forskjellig type ekspertise. De nye kontorene og laboratorieinstallasjonene vil i disse prosessene gi en mer effektiv produksjonsflyt som er bedre tilpasset Nemko slik organisasjonen arbeider i dag, med større muligheter for økt kompetansedeling.

Nemkos nye hovedkontor blir på rundt 4 800 kvadratmeter beliggende i byggets 1. til 3. etasje. Det nye næringsbygget skal miljøsertifiseres til BREEAM-nivået «Excellent”. Dette innebærer et økt fokus på inneklima, økologi, livssyklus, avfall, samt energi- og vannforbruk. PP11 er tegnet av Henning Larsen Architects og oppføres av NCC.

Vi ser frem til å ta plass i et bygg som er tilpasset behovene vi har i dag og fremover. Flyttingen vil finne sted i løpet av mai 2019.

Bygget i Philip Pedersens vei 11 under oppføring.

 

Gaustadalléen 30 på 50-tallet. Fotograf: Teigens Fotoatelier. Kilde: Oslobilder.no

Fra laboratoriet i Gaustadalléen 30 på 60-tallet. Fotograf: Atelier Rude. Kilde: Oslobilder.no