Ledige stillinger

Testingeniører

Åpne søknader kan sendes til: hr@nemko.com


Nemko AS

Sentralbord: (+47) 22 96 03 30 (betjent fra 08.00 til 15.30 hverdager)
Besøksadresse: Philip Pedersens vei 11, 1366 Lysaker

Nemko har mer enn 85 års erfaring innenfor testing og sertifisering av produkter, systemer, installasjoner og personell. Vi har gjennom disse årene opparbeidet solid kompetanse og tilstedeværelse i et marked med stadig teknologisk utvikling.  Vi hjelper både gründere og flere av verdens største selskaper med å få deres produkter ut i markedet, både nasjonalt og internasjonalt.

Vårt kompetanseområde er stort og vi har ekspertise på alt fra IT-utstyr, radioprodukter og husholdningsprodukter til medisinsk utstyr og produkter for olje- og gassindustrien.  For å utnytte dette potensialet har Nemko lagt en vekststrategi for årene 2019-2023, der de ansatte og deres kompetanse er vesentlig. Nemko flyttet sitt hovedkontor fra Gaustadalléen 30 til nytt miljøbygg i Philip Pedersens vei 11 på Lysaker i mai 2019. Det nye bygget er designet for fremtidige behov og vekst slik at vi kan bistå våre kunder med å ta ut potensialet av det teknologiske skiftet også i framtiden