FOR 2011-12-06 nr. 1357 og 1360: Opplæringsvirksomhet og sakkyndig virksomhet

Arbeidstilsynet har etablert en ordning for sertifisering av virksomheter som skal drive sikkerhetsopplæring i bruk av arbeidsutstyr og sakkyndige virksomheter som skal kontrollere arbeidsutstyr. Nemko er utpekt av Arbeidstilsynet til å sertifisere virksomheter som faller inn under disse kravene.

Kravene gjelder for arbeidsutstyr spesifisert i forskrift: 
Forskrift av 6. desember 2011 nr. 1357 om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav.

Krav til virksomhetene er gitt i forskrift: 
Forskrift av 6. desember 2011 nr. 1360 om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område.

Nemko tilbyr følgende tjenester:

Sertifisering av opplæringsvirksomhet:
Gjelder opplæringsvirksomheter som faller inn under kravene i; Forskrift av 6. desember 2011 nr. 1360, §8-1 Krav til opplæringsvirksomhet som skal drive sertifisert sikkerhetsopplæring i bruk av arbeidsutstyr.
Gjelder for arbeidsutstyr spesifisert i; Forskrift av 6. desember 2011 nr. 1357, § 10-3 Arbeidsutstyr underlagt krav om dokumentert sikkerhetsopplæring gitt av sertifisert opplæringsvirksomhet.

Sertifisering av sakkyndig virksomhet:
Gjelder sakkyndig virksomheter som faller inn under kravene i; Forskrift av 6. desember 2011 nr. 1360, § 8-6 Krav til sakkyndig virksomhet som skal kontrollere arbeidsutstyr.
Gjelder for arbeidsutstyr spesifisert i; Forskrift av 6. desember 2011 nr. 1357, § 13-1 Arbeidsutstyr med krav om sakkyndig kontroll og § 13-3 Arbeidsutstyr med krav om sakkyndig kontroll ved montering eller oppstilling.

Hvordan gjennomføres sertifiseringsprosessen?

Sertifiseringen gjennomføres ved at Nemko AS utfører revisjon hos virksomheten hvor styringssystemet og relevant dokumentert informasjon vil bli målt mot forskriftskravene. Eventuelle avvik som blir funnet må korrigeres før sertifisering kan innvilges.
Sertifiseringen vil være gyldig i 4 år etter at den er innvilget. I løpet av denne perioden vil det bli utført årlige overvåkingsrevisjoner.

Oversikt sertifiserte virksomheter klikk her

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud for din bedrift: 

Bente Marie Stein, Sales and Marketing Manager: bente.marie.stein@nemko.com
Viktoriya Kuryltso, Sales Assistant: viktoriya.kuryltso@nemko.com