Åpning av nytt Nemko-hovedkontor med fokus på kommersialisering og eksport

Nemkos nye hovedkontor på Lysaker i Bærum ble offisielt åpnet 19. november av Lisbeth Hammer Krog, ordfører i Bærum Kommune, foran 60 inviterte gjester fra norsk næringsliv.

«Det Nemko gjør fra idé, produkt til marked er viktigere enn noensinne,» sa Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge, som gratulerte med 86 år med innovasjonshistorie. «Utfordringen er å få nyetablerte bedrifter til å vokse, og det handler om nettopp det dere holder på med i dette bygget,» sa Haugli.

Les innlegg på Elektronikknett.no:

«Vi har hatt en langvarig relasjon til Nemko,» sa Leif T. Aanensen, administrerende direktør i Norsk Elektroteknisk Komité (NEK). «På mange måter lever vi i en symbiose med Nemko. Vi sørger for å utvikle standarder og Nemko er de som sertifiserer etter dem. Elektrotekniske produkter står for cirka 20 prosent av verdenshandelen. Det er den største enkeltgruppe av varer som passerer landegrenser – større enn olje, bil og andre typer handelsvarer,» sa han.

Leif. T. Aanensen, administrerende direktør i Norsk Elektroteknisk Komité (NEK)

I tillegg ble det holdt presentasjoner av to kunder: Cisco og Auk Eco. «Vi jobber med svært avanserte produkter,» sa Ariel Skjørten, director of operations i Cisco Systems Norway. «I produktutvikling og når vi tar produktene ut på markedet, er Nemko en helt sentral og strategisk samarbeidspartner også for et stort internasjonalt selskap som Cisco,» sa han.

Ola Rømoen, Manager compliance and documentation og Ariel Skjørten, Director of operations, begge fra Cisco Systems Norway

Nemkos styreleder Ingvild Myhre og CEO Per Ove Øyberg, ga tilhørerne et innblikk i selskapets vekst, fra sin begynnelse i 1933 som det statlige eide «Norges Elektriske Materiellkontroll», med ansvar for obligatorisk sikkerhetstesting og nasjonal godkjenning av elektrisk utstyr, og helt frem til dagens situasjon med 500 ansatte fordelt på 12 land.

Ingvild Myhre, Styreleder i Nemko AS og Partner i Rådgiverne LOS

Det nye bygget på Lysaker er spesialbygd etter Nemkos spesifikasjoner, og er miljøsertifisert til nivå BREEAM-NOR Excellent. Bygget er moderne, effektivt og fleksibelt – noe som støtter samhandling og en god logistikk i laboratoriene. Nemko flyttet fra lokaler i Gaustadalléen i Oslo, hvor vi har holdt til siden 1959.

En festkake litt utenom det vanlige ble servert til alle de tilstedeværende.

Alle foto: Damir Cvetojevic