Kontinuitet - ISO 22301

NS-EN ISO 22301:2019 - Ledelsessystem for kontinuitetsplanlegging - spesifiserer kravene for implementering og kontinuerlig forbedring av ledelsessystem for reduksjon av synlighet for hindringer av drift når uforutsette hindringer opptrer.

Sertifisering av ledelsessystemet for kontinuitetsplanlegging gir en bekreftelse fra et uavhengig, kompetent og akkreditert organ om at virksomheten overholder kravene til en internasjonalt anerkjent standard for kontinuitetsplanlegging. Dette inkluderer etablering, implementering, drift, overvåking, gjennomgang, opprettholdelse og forbedring av organisasjonens ledelsessystem for kontinuitetsplanlegging.

NS-EN ISO 22301:2019 inkluderer elementer for å sikre følgende:

Drift uavhengig av endringer i myndighetskrav
Systematisk identifikasjon, analyse og evaluering av risiko for avbrudd.
Bestemme hvilke prosesser som er vesentlig for kontinuitet
Bestemme alternativer for gjenoppretting.
Ressurskrav for å sikre kontinuitet ved avbrudd og unngå avbrudd.
Beskyttelse mot avbrudd og skadebegrensninger.
Ledelsesstruktur for å håndtere avbrudd.
Planer for kontinuitet
Gjenopprettelsesplan.

Hvordan utføres sertifiseringsprosessen?

Systemrevisjoner i sertifiseringsprosessen er en måte å måle om ledelsessystemet for kontinuitet møter kravene i ISO 22301:2019. Hovedhensikten med systemrevisjonene er å identifisere mulige forbedringer.

Sertifiseringsprosessen består av to faser:

Fase 1 består vanligvis av et besøk hos virksomheten for å gjennomgå status av organisasjon, systemdokumentasjon, infrastruktur, osv.
Fase 2 er en sertifiseringsrevisjon som evaluerer systemdokumentasjonen i forhold til kravene i ISO 22301:2019 - standarden. Denne gjennomgangen vil gi tilbakemelding til organisasjonen om eventuelle avvik som må korrigeres før sertifikat innvilges.

Sertifiseringen vil være gyldig i 3 år etter at den er innvilget. I løpet av denne perioden vil det bli utført årlige overvåkingsrevisjoner.

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud for din bedrift: 

Bente Marie Stein, Sales and Marketing Manager: bente.marie.stein@nemko.com
Viktoriya Kuryltso, Sales Assistant: viktoriya.kuryltso@nemko.com