COVID-19: Tiltak fra Nemko Skandinavia

Sist oppdatert: Tirsdag, mars 31, 2020

Sikkerheten til våre ansatte, kunder og samarbeidspartnere er vår høyeste prioritet

I tråd med anbefalinger fra Folkehelseinstituttet, har Nemko besluttet å innføre følgende tiltak for å begrense smitte:

Testing av produkter: Våre ansatte vil fortsette å teste produkter, men etter skiftordning for å begrense smittefare. Kunder kan fortsatt delta i testing forutsatt at de er kjent med og følger Folkehelseinstituttets anbefalinger. For kunder som ønsker å delta under testing, men ikke kan være tilstede fysisk, kan vi tilby live streaming. Se video for mer informasjon:

 

Ønsker du mer informasjon, kan du kontakte lederne i de respektive avdelingene:

Revisjoner: Vi opprettholder våre revisjoner i den grad det lar seg gjøre, men med videokonferanse om det er mulig. Ønsker du mer informasjon kan du kontakte vår Direktør for systemsertifisering, Kristin Hadland på +47 450 02 150

Salg: Vi gjennomfører videomøter (Teams, Skype etc.) istedenfor fysiske møter. Ønsker du mer informasjon kan du kontakte vår Salgsdirektør, Frode Lukassen på +47 970 57 776

I tillegg til tiltakene over vil alle på Nemko med arbeidsoppgaver som kan utføres hjemme, bli anbefalt å jobbe hjemmefra. Vi anbefaler også våre ansatte å unngå offentlig transport der det er mulig, for å hindre at smitte spres og å redusere eksponering for våre ansatte som har oppgaver som må utføres på våre lokasjoner. Vi har også innført restriksjoner i vår kantine iht. Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Nemko globalt: Se oversikt over drift ved våre globale kontorer/laboratorier.

For mer informasjon kan du kontakte vår Administrerende Direktør, Håkon Rem, på +47 920 17 567.


The safety of our colleagues, customers and partners is our main priority

Following the latest recommendations from the Norwegian Institute of Public Health, Nemko has decided to implement the following measures to prevent the spread and infection of the COVID-19 virus:

Testing: Our test engineers will continue to test your products, but we will implement shift hours to mitigate the risk. Customers can still be present at our laboratory during testing as long as they are familiar with and follow the recommendations from the Norwegian Institute of Public Health.

For more information, please contact the responsible leader at each lab:

Safety testing: Viktoria Edlund, viktoria.edlund@nemko.com, +47 990 19 379
EMC, telecom and radio: Roy Uggerud, roy.uggerud@nemko.com, +47 905 56 918
Reliability testing: Espen Eriksen, espen.eriksen@nemko.com, +47 905 51 063

Audits: We will continue to perform audits. If video conferences can replace on-site audits, we will do that. For more information, please contact our System Certification Director, Kristin Hadland on +47 450 02 150.

Sales: We will reduce the number of physical meetings and increase the use of video conferences. For more information, please contact our Sales Director, Frode Lukassen on +47 970 57 776.

In addition to the above measures, we have asked all employees who can work from home to do so. We also encourage our employees to avoid or limit the use of public transportation. These measures will mitigate the likelihood of catching and spreading the virus.

Nemko global: Overview over the status of the different offices/labs in Nemko.

For more information, please contact our General Manager for Nemko Scandinavia, Håkon Rem on +47 920 17 567.