Produkter innenfor maritim, olje og gass sektoren

Når du lanserer et nytt produkt må det samsvare med internasjonale godkjenninger og industri-spesifikke krav. Nemko har komplette tjenester tilpasset dine behov og vi kan tilby en skreddersydd industriell tilnærming.

Maritime tjenester

Når produktet ditt installeres på skip som skal gå i internasjonalt farvann er det en mengde med krav produktet ditt må tilfredsstille. Reglene og forskriftene for maritimt utstyr kan være vanskelig å navigere i og det stilles høye krav fra myndigheter og klassifikasjonsselskap. Nemko tilbyr testing og sertifisering av utstyr til bruk om bord i skip iht. følgende hovedområder:

  • Skipsutstyrsdirektivet (Marine Equipment Directive, 2014/90/EU - også kalt Wheelmark directive) 
  • Maritime klassifikasjonsselskaper (også kalt klasseselskaper)
  • CE merking av maritimt utstyr

Se også vårt webinar; "Maritime test & approval" HER

Skipsutstyrsdirektivet 
Formålet med direktivet er å harmonisere internasjonale krav til skipsutstyr. Basert på en samsvarserklæring etter godkjenning av et teknisk kontrollorgan, kan produsenter eller importører påføre rattmerket (Wheelmark) på skipsutstyret. Samsvarserklæringen og rattmerket sikrer at skipsutstyret kan brukes på ethvert skip flagget i det indre marked.

Nemko tilbyr akkreditert testing iht:
- MED/3 Brannvernutstyr
- MED/4 Navigasjonsutstyr
- MED/5 Radiokommunikasjonsutstyr

Nemko tilbyr sertifisering iht:
- Modul B - Produktsertifisering
- Modul D - Kvalitetssikring av produksjonsprosessen

Maritime klassifikasjonsselskaper (klasseselskaper)
Opprinnelig dannet av assurandører med bakgrunn i å foreta en teknisk vurdering av sjøfartøyer for å dele dem inn i klasser etter kvalitet. Ved tilfredsstillelse av klasseselskapets regler kunne skipet så bli tatt opp i selskapet og videre få forsikring.
Dagens klassifikasjonsselskaper er private, uavhengige kontrollorganer som godkjenner fartøyenes konstruksjoner og som skal påse sikkerhet og beskyttelse for skip og offshoreinstallasjoner. 
Nemko utfører akkreditert EMC testing og pålitelighestesting (miljøtesting/miljøprøving) iht. bla. IACS E10 og DNVGL-CG-0339. 

CE merking av maritimt utstyr
For de fleste produkter er CE merking hovedsakelig basert på fabrikantens egen samsvarserklæring med relevante direktiver. Både som test- og sertifiseringsorgan og som teknisk kontrollorgan (Notified Body) kan Nemko utføre det nødvendige arbeid for å gjøre ditt produkt i stand til å oppfylle kravene til samsvarserklæring og CE merking. Nemko kan utføre den nødvendige produkttesting og hjelpe deg å fremskaffe nødvendig dokumentasjon i form av testrapporter etc.  For direktiver hvor involvering av et teknisk kontrollorgan er påkrevet, kan Nemko utstede de sertifikater som er nødvendige.
Les mer om CE merking HER

EMC testing
Vi kan tilby akkrediterte EMC tjenester i en velutstyrt testlab for en rekke maritime produkter. Nemko kan også tilby akustikkmålinger i henhold til maritime krav og standarder.
Les mer HER

Radiotesting
Nemko kan tilby akkreditert radiotesting for en rekke maritime radiosystemer innen VHF og UHF båndet i tillegg til at vi har lang erfaring innenfor testing av en rekke av Inmarsat sine satellittsystemer for maritimt bruk (L-bånd, KU og KA bånd). 
Nemko er også utpekt som teknisk kontrollorgan i henhold til vilkårene i RED, EMC og LVD-direktivene. Disse kan være obligatoriske for maritim elektronikk som ikke er nevnt i skipsutstyrsdirektivet.
Les mer HER

Olje og gass

Vi kan utføre kvalifiserende tester etter ISO 13628-6 og API17F.

Subsea testing (API 17F):

  • Q1 (testing på kortnivå): vibrasjon, sjokk og 3 temperaturtester
  • Q2 (testing av komplett subsea enhet): vibrasjon, sjokk, 3 temperaturtester og EMC
  • Environmental Stress Screening (ESS testing): 2 temperaturester og 10 min. random vibrasjon 

Nemko utfører også testing iht.:

Ingress Protection - IP (beskyttelse mot inntrenging av faste gjenstander og vann)
Vibrasjon (Sinus, Random, Sine on Random etc.)
Klimapåvirkning (temperatur, fuktighet, trykk, salttåke, korrosjon etc.)
Mekanisk belastning (fritt fall, dropp, tromling, slaghammer etc.)
Mekanisk sjokk (halv sinuspuls, trekantpuls, sagtannpuls etc.)
Hazloc/EX (utstyr for eksplosjonsfarlige omgivelser)
Brannalarmanlegg (en rekke standarder innenfor EN 54-serien)

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud for din bedrift: 

Sindre Holsbøe Brelum
Key Account Manager 
(+47) 414 20 031
sindre.brelum@nemko.com