IT- og cybersikkerhet

I takt med en stadig økende digitalisering på verdensbasis blir funksjoner og enheter digitalisert og koblet på nett. Samtidig oppstår en situasjon der ulike former for dataangrep utgjør en av de største truslene i samfunnet vårt. En trussel mot den enkeltes personvern og mot selskapers økonomi, men også en trussel mot hele samfunnets sikkerhet.

Så å si alle bedrifter har i dag digital informasjon som kan svekke virksomheten eller i verste fall føre til konkurs om informasjonen stjeles, sperres eller deles. Trusselbildet blir samtidig stadig vanskeligere å forutse og selv store internasjonale bedrifter har opplevd angrep som har stoppet driften og hatt store økonomiske konsekvenser.

Truslene kommer i mange ulike former, fra målrettede angrep mot spesifikke firmaer eller bransjer, til automatiserte systemer som søker nettet etter svakheter eller sender ut millioner av falske e-mail, såkalt Phishing.

På samme måte som truslene er ulike, består også løsningene av mange elementer som må fungere sammen. Det kan være:

  • Sikrede, og oppdaterte IT-systemer
  • Sikre IoT-produkter og løsninger
  • Et velfungerende ledelsessystem
  • Og ofte det viktigste – bevisste ansatte

Nemko har i dag en rekke tjenester innen IT- og cybersikkerhet for å sikre dine systemer og produkter for dermed å redusere risiko for både ditt firma og dine kunder.

For mer informasjon; kontakt Geir Langemyr på tlf. +47 992 82 931 eller geir.langemyr@nemko.com

IoT-bransjen gjentar i dag i stor skala feilene rundt cybersikkerhet, som IT-bransjen gjorde for 10 år siden og undersøkelser viser at mange IoT-enheter har liten eller ingen sikkerhet! Når vi vet at antallet enheter er flere titalls milliarder på verdensbasis er dette skremmende. Men det finnes standarder og løsninger som retter seg nettopp mot dette.

I takt med en stadig økende digitalisering på verdensbasis blir funksjoner og enheter digitalisert og koblet på nett. Samtidig oppstår en situasjon der ulike former for dataangrep utgjør en av de største truslene i samfunnet vårt. En trussel mot den enkeltes personvern og mot selskapers økonomi, men også en trussel mot hele samfunnets sikkerhet.

Nemko kan, for produkter og tjenester vi ikke senere skal sertifisere, yte veiledning og konsulentbistand i arbeidet med IT og informasjonssikkerhet. Det kan være alt fra kurs og introduksjon for bedriftens ansatte til lengre engasjement som konsulenter. 

Mange norske virksomheter er sertifisert i henhold til én eller flere standarder, men få innenfor informasjonssikkerhet. Sertifiseringen øker virksomhetens effektivitet, og bidrar til kontinuerlige forbedringer. Nytten ved sertifisering, kombinert med konsekvensene av dataangrep, gjør det underlig at så få norske virksomheter har sertifisert noe så viktig som sikkerheten for virksomhetens informasjon.