IoT – Internet of Things

IoT-bransjen gjentar i dag i stor skala feilene rundt cybersikkerhet, som IT-bransjen gjorde for 10 år siden og undersøkelser viser at mange IoT-enheter har liten eller ingen sikkerhet! Når vi vet at antallet enheter er flere titalls milliarder på verdensbasis er dette skremmende. Men det finnes standarder og løsninger som retter seg nettopp mot dette.

Nemkos tjenester baseres på den helt nye Europeiske standarden, ETSI/EN 303 645 «Cyber security for consumer Internet of Things». Denne standarden adresserer nettopp sikkerheten for den store mengden IoT som er på vei inn i vår hverdag, både privat og rundt oss i samfunnet.
Denne standarden dekker hva som lenge har vært et behov og den vil forenkle hverdagen både for produsenter og for kunder ved at det nå finnes et felles definert nivå for sikkerhet.

Standarden vil bli den nye normen for IoT sikkerhet i Europa og er allerede listet i nasjonale forskrifter i flere land. Den forventes også innført som gjeldende standard for den nye EU Cyber Security Act.

Nemkos cyber security eksperter har fulgt utviklingen av denne standarden og kan i dag utføre en rekke tjenester for bl.a. denne standarden, bl.a.

  • Evaluering iht ETSI/EN 303 645
  • Attestering og sertifisering av IoT produkter og tjenester
  • Kursing og veiledning av kravene i standarden

For mer informasjon om hvordan Nemko kan bistå med å møte nåværende og kommende cybersecuritykrav, kontakt Geir Hørthe på tlf. +47 930 88 565 eller geir.horthe@nemko.com