IoT – Internet of Things

IoT-bransjen gjentar i dag i stor skala feilene rundt cybersikkerhet, som IT-bransjen gjorde for 10 år siden og undersøkelser viser at mange IoT-enheter har liten eller ingen sikkerhet! Når vi vet at antallet enheter er flere titalls milliarder på verdensbasis er dette skremmende. Men det finnes standarder og løsninger som retter seg nettopp mot dette.