Veiledning og konsulentvirksomhet

Nemko kan, for produkter og tjenester vi ikke senere skal sertifisere, yte veiledning og konsulentbistand i arbeidet med IT og informasjonssikkerhet. Det kan være alt fra kurs og introduksjon for bedriftens ansatte til lengre engasjement som konsulenter.