FAQ om CE merking

Her vil du finne de mest stilte spørsmålene vi mottar om CE merking. 

1. Jeg vil importere et elektrisk/elektronisk produkt til Norge. Det er CE merket. Hva må jeg gjøre?

Dersom du ikke skal endre brand og/eller modellnavn (altså ikke foreta noen endringer på hverken label og/eller emballasje) trenger du kun å få tilsendt en kopi av samsvarserklæringen (DoC) fra fabrikant samt be om å få tilgang til tekniske filen som danner grunnlag for DoC. 
Produktet skal også merkes med importørens firma og kontaktinformasjon.
Dersom du synes det er vanskelig å vurdere om den tekniske filen er tilstrekkelig for å CE merke produktet, kan Nemko tilby en vurdering av tilgjengelig dokumentasjon. Dette gjøres normalt på timesbasis. Ta kontakt med oss for et pristilbud.

NB: Dersom du foretar endringer i brand, label og emballasje regnes du automatisk som fabrikant. Se svar på spørsmål 3.

2. Jeg vil importere et elektrisk/elektronisk produkt til Norge. Det er ikke CE merket. Hva må jeg gjøre?

Dersom du ikke skal endre brand og/eller modellnavn må du bygge opp en teknisk fil fortrinnsvis basert på dokumentasjon fra fabrikanten.
Det er imidlertid fremdeles fabrikanten eller dennes autoriserte representant som må signere på samsvarserklæringen. Fabrikanten kan utpeke importøren til å være dette. 
Produktet skal så CE merkes og merkes med importørens firma og kontaktinformasjon.
 
Dersom du synes det er vanskelig å vurdere om de tekniske dokumentene du mottar fra fabrikant er tilstrekkelig for å CE merke produktet, kan Nemko tilby en vurdering av tilgjengelig dokumentasjon. Dette gjøres normalt på timesbasis. Ta kontakt med oss for et pristilbud.

NB: Dersom du endrer brand, modellnavn, label eller emballasje regnes du automatisk som fabrikant. Se svar på spørsmål 3.

3. Jeg er fabrikant for et elektrisk/elektronisk produkt. Hvordan får jeg CE merket dette?

Som fabrikant er du ansvarlig for å få testet produktet etter de gjeldende direktiver og standarder for din produktgruppe. Du må deretter bygge opp en teknisk fil, lage og signere en DoC og CE merke produktet. Se også svar på spørsmål 5.
Ta kontakt med oss for et pristilbud; info@nemko.com

4. Jeg har utviklet et elektrisk/elektronisk produkt. Produktet inneholder allerede CE merkede komponenter. Hvordan får jeg CE merket dette?

Svaret er det samme som på spørsmål 3. Som fabrikant er du ansvarlig for å CE merke sluttproduktet. Merk at dersom produktet ditt inneholder avanserte komponenter som f.eks. en radiomodul, kan det være store besparelser i å benytte sertifiserte (ikke kun CE merkede) komponenter. Det vil i slike tilfeller bli en mindre omfattende testprosedyre. Ønsker du mer informasjon om CE merkede komponenter, kan du lese denne artikkelen; CE+CE=CE? (på engelsk)

5. Jeg har utviklet et produkt som er på prototypestadiet. Hvordan vet jeg hvilke krav dette produktet må tilfredsstille?

I tilfeller hvor du er usikker på krav for ditt produkt anbefaler vi et forprosjekt. Vi vil da hjelpe deg med å identifisere direktiver og standarder produktet må tilfredsstille. Det vil i slike tilfeller også være langt lettere å tilpasse produktet etter kravene istedetfor å gå tilbake til designfasen dersom det ferdige produktet skulle feile i en test. Et forprosjekt består av vurdering av tilgjengelig dokumentasjon, et teknisk møte (1-2 timer) med en av våre ingeniører samt en skriftlig rapport i etterkant. Målet med forprosjektet er å identifisere alle relevante direktiver og standarder, beskrive krav til teknisk dokumentasjon på komponenter og gi et estimat på kostnader for testing for å dekke kravene for CE merking og for å lage en DoC.

Ta kontakt med oss for et pristilbud; info@nemko.com

6. Hvilke produkter skal ikke CE merkes? Hva slags krav gjelder for disse produktene?

Det er en rekke produkter hvor det er krav om tredjeparts sertifisering og da faller ordinær CE merking bort. Dette er bla. medisinsk utstyr, farlige maskiner, produkter for eksplosjonsfarlige områder (olje og gass) samt plugger og stikkontakter (nasjonale krav). Om du tror at du har et produkt innenfor en av disse produktgruppene kan du ta kontakt med oss for å få klarhet i kravene og evt. få et pristilbud på sertifisering.

Ta kontakt med oss for et pristilbud; info@nemko.com