Sertifisering av elektroinstallatører - Industri

Norsk Industri har utarbeidet en bransjestandard som inneholder alle detaljer om krav til elektroinstallatør industri. Den har som mål å sikre elanlegg.

Videre er det et mål å heve bedriftens faglige kompetanse slik at virksomheten selv kan forestå prosjektering, utførelse, endringer, reparasjon, drift og vedlikehold av elektriske/ automatiserte anlegg.

Bransjestandarden inneholder alle detaljer om utdanning, som krav til forkunnskap, utdanningsløp etc. For å kunne gå opp til eksamen for Elektroinnstallatør industri, må kandidaten ha tilegnet seg nødvendig teoretisk kompetanse i tillegg til dokumenterbar relevant praksis.

Personellsertifisering etter bransjestandarden vil være tilstrekkelig dokumentasjon i henhold til kompetansekrav gitt i forskrift om kvalifikasjoner for elektrofag (fke) for registrering i myndighetenes (DSBs) database for registrering av virksomheter.

Krav/documenter til sertifisering Bygginstallatør industri

  • Kopi av vitnemål som bekrefter at søkeren har bestått Sertifiseringsprøven (Kvalifiserende prøve og Avsluttende skriftlig prøve).
  • Kopi av aktuelle vitnemål
  • CV med bekreftet praksis
  • Bilde til sertifikat
  • Underskrevet søknadsblankett, underskriften i håndskrift uten firmastempel over – brukes til sertifikatet

Do you need more information?

Contact me
Send e-mail