Sertifisering av foretak

NEK 405-4 stiler krav til foretak som utfører kontroller med personell sertifisert etter normene NEK 405-1, NEK 405-2 og NEK 405-3.

Det skal være en fagansvarlig person i foretaket og det stilles også krav til dokumentasjon på organisering av arbeid og utstyr i foretaket.

Nemko sertifiserer personell etter følgende NEK normer:

NEK 405-1 (Se side “Elektrotermografi”)
Normen spesifiserer krav til kvalifikasjoner, sertifisering og opprettholdelseav kompetanse for elektrotermografører, og den omfatter
lavspenning elektrotermografi og høyspenning elektrotermografi som to uavhengige
sertifiseringsområder

NEK 405-2 (Se side “Brannforebyggende Elkontroll”)
Denne normen beskriver krav til personell som utfører Elkontroll bolig og
sertifiseringen av disse.

NEK 405-3 (Se side Elkontroll – Næring)
I 2011 kom den nasjonale normen NEK 405-3, Verifikasjon av elektriske
anlegg og utstyr - Næring. 

Krav/dokumenter til sertifisering av foretak

 • Fagansvarlig skal ha sitt hovedvirke i foretaket
 • Det skal være en fagansvarlig som har;
  • For Termografi og Elkontroll – Næring;
   • 2-årig teknisk fagskole (Elkraft) og tilhørende fagbrev
   • eller elektrofag Bachelor eller Mastergrad
  • For Brannforebyggende Elkontroll – Bolig;
   • Elektroinstallatør, installasjonsinspektør
   • kvalifisert etter 405-2
   • 4 års praksis i boliginstallasjoner eller tilsvarende
 • Kontrollaktiviteter skal bare gjøres av sertifisert personell.
 • Objektivitet. Innebærer at i Næring og Termografi kan ikke kontrollerende foretak ha gjort installasjonen eller utbedre avvikene med mindre det dokumenteres uavhengighet.
 • Organisasjonsbeskrivelse
 • Egenerklæring om Helse, Miljø og Sikkerhet, http://www.nemko.com/sites/default/files/attachments/Egenerklæring%20Fo...
 • Rutiner for avviksbehandling i foretaket
 • Rutiner for planlegging og utførelse av kontroller
 • Rutiner for bruk og vedlikehold av sikkerhetsrutiner
 • Arkivprosedyre for kontroller
 • Ansvarsforsikring i forbindelse med kontroller