Skip to content
Søk  

  AI trust for Nemko Norway

  Nemko tilbyr ivaretakelse av AI-sikkerhet for mange ulike markeder og innenfor flere ulike industrier.

  Kontakt oss

  Hold deg oppdatert på kommende reguleringer, retningslinjer og standarder innenfor kunstig intelligens gjennom Nemko AI Trust. Nemko veileder deg i prosessen om å oppfylle kravene for ansvarlig AI-praksis.

  Hva skjer innenfor AI?

  AI utvikler seg raskt og gir en rekke fordeler og positive aspekter for mange ulike bransjer. Men selv om fordelene er mange, kan AI også utgjøre trusler for oss mennesker og samfunnet vi lever i. Dette har med ting som sikkerhet, personvern, vår frihet til å bestemme og likestilling å gjøre. Den kraftige veksten innenfor AI-teknologi gjør det helt nødvendig å ta bevisste etiske hensyn og å lage gode regler for å sikre at kunstig intelligens utvikles og brukes på en ansvarlig måte.

  Hva skjer med AI reguleringene? 

  På grunn av økende bekymringer rundt AI jobbes det globalt med å lage solide regler for bruk av kunstig intelligens. Noen av de siste aktivitetene omfatter videre utvikling av EU AI-loven og kommende regulatoriske rammeverk som kan håndtere etiske dilemmaer og redusere risiko. Disse tiltakene vil etablere klare retningslinjer for utvikling av pålitelig kunstig intelligens og sørge for at folk og samfunn beskyttes. Samtidig vil de også oppmuntre til innovasjon og økonomisk vekst. 

  Hva kan jeg gjøre nå?

  Nemko kan tilby kunnskap og veiledning til industrier og selskaper som navigerer gjennom det stadig skiftende AI-landskapet. I stedet for å vente på at regler skal pålegges, kan bedrifter ta i bruk ansvarlige praksiser innenfor kunstig intelligens og aktivt håndtere etiske bekymringer. Ved å bruke Nemko AI Trust kan selskaper bygge tillit og dra full nytte av fordelene med kunstig intelligens, samtidig som de oppfyller fremtidige krav.

  Nemko hjelper deg med implementeringen av AI-systemer, og sikrer overholdelse av regelverk og standarder.

  EU AI-loven

  EU AI-loven, er banebrytende innenfor AI-lovgivning. Den har som mål å ivareta sikkerhet, lovlighet, pålitelighet og respekt for grunnleggende rettigheter i AI-systemer. Den kategoriserer AI-applikasjoner basert på risiko (uakseptabel, høy og lav), med streng etterlevelse påkrevd for høyrisikosektorer som helsevesen og transport. AI-loven krever at ethvert datadrevet system som implementeres i EU, overholder loven. En slik vid anvendelighet gjør etterlevelse av EU AI-loven nødvendig for et bredt spekter av sektorer. Nemko kan hjelpe deg med å navigere i AI-loven og holde deg oppdatert på de siste endringene i europeisk AI-styring.

  US Digital Trust

  Oppdag hvordan Nemko AI Trust kan hjelpe din bedrift med å takle det stadig skiftende landskapet innenfor amerikansk AI-regulering. USA, sammen med EU, spiller en nøkkelrolle i å forme fremtiden for global AI-styring ved å etablere standarder for håndtering av risikoer knyttet til kunstig intelligens. 

  National Institute of Standards and Technology (NIST), har siden 2021 arbeidet med å forbedre og oppdatere AI Risk MAnagement Framework (AI RMF 1.0). Dette rammeverket gir en enkel og forståelig guide som gjør AI-systemer pålitelige, rettferdige, forklarlige, transparente og ansvarlige. 

  Fremtidige regulerings initiativer, inkludert den kommende AI Accountability Act, vil integrere NIST sine retningslinjer for å sikre en trygg utvikling og implementering av AI-teknologier. 

  Med Nemko AI Trust  kan din bedrift utforske det amerikanske regulerings landskapet med tillit og forberede seg på fremtidige reguleringer. 

  7 krav til pålitelig AI

  Ifølge retningslinjene for etisk pålitelig AI, er et AI-system pålitelig når det er 1) lovlig, 2) etisk, og 3) robust. Disse retningslinjene fokuserer på de to siste prinsippene ved å veilede brukeren gjennom 7 krav til pålitelig AI. Disse er:

  1. Menneskelig kontroll og tilsyn
  2. Teknisk robusthet og sikkerhet
  3. Personvern og datastyring
  4. Gjennomsiktighet
  5. Mangfold, ikke-diskriminering og rettferdighet
  6. Miljømessig og samfunnsmessig velvære
  7. Ansvarlighet

  Det er avgjørende for bedrifter å følge disse kravene for å sømløst overholde reguleringer basert på de samme prinsippene, som for eksempel AI-loven. Gjennom Nemko AI Trust hjelper vi deg med å forstå hvordan du oppnår dette og muliggjør utviklingen av pålitelige AI-systemer.

   
   
   
  Businessman touching global network and data exchanges over the world 3D rendering

  På hvilke områder kan Nemko hjelpe meg med AI sikkerhet?

  Nemko sin AI Trust strekker seg til alle bransjer og organisasjoner, spesielt de som opererer innenfor EU og USA.

  AI Trust

  Fordeler med Nemko AI Trust

  • Redusere risiko

  • Øke pålitelighet

  • Oppnå konkurransefortrinn

  • Forbedre driftseffektivitet

  • Fremme innovasjon og sikkerhet

  • Sikre overensstemmelse med globale retningslinjer

  • Øke tillit fra investorer


  For mer informasjon

  Vårt team er klare til å hjelpe deg med å få produktene dine på markedet over hele verden.

  Kontakt vårt team