Skip to content
Søk  

  Cybersikkerhet

  Ettersom verden blir stadig mer digitalisert og sammenkoblet, ikke minst med Tingenes internett (Internet of Things, IoT) så øker også trusselen mot sikkerheten raskt.

  Kontakt vårt team

  Konsekvenser av cyberangrep kan være alt fra distribusjon av spam-mails til brudd i kritisk infrastruktur eller grov økonomisk kriminalitet. 

  I dag er risikoen for potensielle cyberangrep stor, og omfanget øker stadig.

  Myndigheter og industri jobber aktivt med å demme opp for den økende trusselen fra cyberangrep ved å utvikle standarder samt å innføre nasjonale krav.

  Alle som utvikler må hele tiden arbeide med å vurdere både slike krav samt sine egne risikofaktor, og på den måten mest mulig redusere risikoen.

  Selv om cybertrusler varierer i design og mål, er det flere elementer som kan hjelpe med å redusere deres innvirkning som:

  • Regelmessig og sikker oppdatering av  programvare.
  • Planlegge sikkerhet inn i tilkoblede enheter allerede fra designfasen.
  • Utdanne alle brukere om den mulige risikoen som cyberangrep presenterer, og hvordan de kan  gjenkjennes og unngås
  cyber-security-boy-with-iot-opposite

  Cybersikkerhet blir en del av CE merking

  Fra august 2025 må cybersikkerhet dokumenteres for produkter som trenger CE-merking og som skal selges i Europa. Dette er en konsekvens av nye krav i radiodirektivet (RED).

  Men hvordan overholder produsentene disse nye kravene?

  Se vårt on-demand webinar for å få svar på spørsmålene.

  Se vårt on-demand webinar

  Fordeler ved å jobbe med Nemko

  Å jobbe med Nemko kan gi din bedrift muligheten til å løse de utfordringer som oppstår i arbeidet med cybersikkerhet.

  Anerkjent cybersikkerhet-ekspertise

  Nemko System Sikkerhet, som ble inkludert i Nemko Group i 2020, er Norges første rådgivere på informasjonssikkerhet. Firmaet er ett av kun fire testlaboratorier for informasjonssikkerhet godkjent av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

  Aktiv involvering i utvikling og implementering av standarder

  Nemkos ekspertteam har utviklet nye standarder og protokoller for cybersikkerhet, og holder seg kontinuerlig oppdatert på nye krav som oppstår.

  Alt på en plass

  Med vår kombinerte ekspertise i cybersikkerhet, produktsikkerhet, radio/telekommunikasjon og elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), er Nemko en robust samarbeidspartner for produsenter.

  Global support

  Nemko hjelper deg med å nå din ønskede markedsadgang ved å være tilbydere på over 30 steder fordelt på seks kontinenter.

  For mer informasjon

  om hvordan Nemko kan hjelpe din virksomhet med nåværende og kommende cybersikkershetutfordringer

  Kontakt vårt team