Skip to content
Søk  


  BrannalarmsystemerTesting, sertifisering og fabrikkinspeksjon

  Nemko tilbyr europeisk markedsadgang for systemer og moduler som inngår i deteksjons- og alarmanlegg under Byggevareforordningen.

  Kontakt vårt team

  Nemko tilbyr testing, sertifisering og fabrikkinspeksjonstjenester i henhold til Byggevareforordningen.

  Vi tilbyr et omfattende spekter av kvalifiseringstester for:

  • Byggevareforordningen (CPR)
  • Lavspenningsdirektivet (LVD)
  • EMC-direktivet
  • Marinedirektivet (MED)
  • Radioutstyrsdirektivet (RED)

   Dette betyr at du kan få testet dine brannalarmprodukter i henhold til alle relevante direktiver og standarder – alt under ett tak.

  Hva krever Byggevareforordningen (CPR) 2011/305/EC?

  Produkter for branndeteksjon og brannalarmanlegg må testes og typegodkjennes i henhold til Byggevareforordningen 2011/305/EC for å bli markedsført og solgt på det europeiske markedet. EMC- og miljøtesting samt granskning av funksjonalitet, konstruksjon, design og samhandling er typiske krav. Sertifisering og årlige fabrikkinspeksjoner utført av Nemko verner om dine produksjonsprosesser.

  Hvilket type utstyr tilbyr Nemko testing for?

  For å få produktgodkjenning i henhold til CPR, er det påkrevd at typetesting utføres av et akkreditert testlaboratorium. Nemkos akkreditering (ISO 17025) omfatter:

  • EN 54-2 (Kontroll- og signalutstyr (sentraler))
  • EN 54-3 (Akustiske alarmorgan)
  • EN 54-4 (Strømforsyninger)
  • EN 54-11 (Manuelle meldere)
  • EN 54-16 (Kontroll- og signalutstyr for talevarsling (talevarslingssentraler))
  • EN 54-17 (Kortslutningsisolatorer)
  • EN 54-18 (I/O enheter)

  I tillegg utfører vi akkreditert testing for EN 54-13 (Vurdering av systemkomponenters kompatibilitet og tilkoblingsmuligheter). Våre rapporter danner grunnlag for nasjonale systemgodkjenninger.

   

  Hvilke er de viktigste direktivene for deteksjons- og alarmanlegg?

  Test dine produkter i henhold til alle relevante direktiver og standarder i det samme laboratoriet. Nemko har også et bredt spekter av testtjenester som faller inn under disse direktivene:

  EMC-direktivet

  Produkter for deteksjons- og alarmanlegg må tilfredsstille ytterligere EMC krav for å bevise samsvar med EMC-direktivet 2014/30/EU. Nemko tilbyr komplett EMC-testing for både CPR og EMCD.

  Lavspenningsdirektivet (LVD)

  Brannsentraler og strømforsyninger må tilfredsstille kravene til elektrisk sikkerhet i Lavspenningsdirektivet 2014/35/EU. Sikkerhetstesting for LVD leveres av Nemko i tillegg til et bredt spekter av valgfrie sertifiseringsordninger for europeiske og internasjonale markeder.

  Skipsutstyrsdirektivet (MED)

  Produkter for deteksjons- og alarmanlegg som er tiltenkt installasjon om bord i skip vil også bli møtt av maritime testkrav og typegodkjenningsordninger.
  Nemko tilbyr komplett maritim testing, inkludert klimatisk og mekanisk testing.

  Radioutstyrsdirektivet (RED)

  Produkter for deteksjons- og alarmanlegg som inneholder trådløs kommunikasjon må i tillegg gjennomgå ytterligere tester og godkjenninger i henhold til Radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU. Nemko tilbyr komplette testtjenester og sertifisering for å tilfredsstille RED.

  Kontakt oss!

  Vårt team står klart til å hjelpe deg med testing og sertifisering for dine brannalarmanlegg.

  Kontakt vårt team