Skip to content
Søk  

  Om oss

  Norges Elektriske Materiellkontroll ble opprettet i 1933 som en institusjon for obligatorisk sikkerhetstesting og nasjonal godkjenning av elektrisk utstyr som skulle markedsføres og selges i Norge.

  Vi ekspanderte raskt til nye områder, som for eksempel testing av radiostøy i forhold til gjeldende krav. Det tok ikke lang tid før vi ble et respektert navn i Skandinavia. Vi ble kjent som NEMKO. 

  I 1990, da Norge ble en del av EØS, ble EEC-direktivene for sikkerhet (European Community Directives for product safety) implementert, og de obligatoriske nasjonale kravene frafalt. NEMKO ble dermed omgjort til et uavhengig, selveid selskap med et rådgivende utvalg sammensatt av representanter for ulike aktører (industri- og handelsorganisasjoner, forbrukergrupper, el-selskaper, osv.) som det høyeste tilsynsorgan. NEMKO etablerte samtidig Nemko AS som utgjør det sentrale driftsselskapet og er ansvarlig for det som i dag heter Nemko Group AS.

  Siden 1992 har både omfanget av tjenester og den globale tilstedeværelsen til Nemko utvidet seg betraktelig og i løpet av de siste 20 årene har vi sett de enorme mulighetene for vekst, både når det gjelder vår tjenesteytelse og vår tilstedeværelse også utenfor Skandinavia.

  I dag tilbyr Nemko test-, inspeksjons- og sertifiseringstjenester for produkter, personell og systemer. Vårt globale nettverk av eksperter og partnere i Asia, Nord-Amerika, Europa, Midtøsten og Afrika hjelper våre kunder med å oppnå samsvar for en rekke stadig mer komplekse sett med krav i mer enn 150 land. Vi er stolt av å betjene våre kunder på en pålitelig og effektiv måte. Vi tilbyr lokal tilstedeværelse kombinert med global kunnskap.

  Våre verdier

  Vision Nemko makes the world a safer place.
  Mission Nemko safeguards products and systems, by supplying efficient thirdparty compliance and market access solutions.
  Values At Nemko, our values are clear, we:

  At Nemko, our values are clear, we:

  Are passionate about providing a great customer experience

  Believe in continuous learning and competence development

  Care for our customers, colleagues and the environment

  Demonstrate our integrity in everything we do