Skip to content
Søk  

  Miljø og bærekraft

  Nemko jobber for sikkerhet, bærekraft og miljø – i alle våre aspekter.

  Kontakt vårt team

  Jobb for bærekraft

  Nemko har alltid jobbet for produktsikkerhet. Når forskriftskravene og våre kunder utvidet til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) og telekom, inkluderte også vi dette i vår tjenesteportefølje. I de siste årene har våre visjoner utvidet seg, og vi vokser som partner for bærekrafts- og miljøtjenester. Sammen kan vi jobbe for en bedre og mer bærekraftig framtid på mange måter, inkludert reduksjonen av karbonutslipp, materielleffektivisering, mer holdbare produkter, utvikling av mer energieffektive produkter, gjenbruk av deler, produkter eller råmaterialer, og samtidig redusere avfallet fra alt elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall).

  Er det mulig å begrense den globale temperaturstigning til 1,5 ℃? Ja, det er mulig. Hva skal til for å gjøre dette? De fleste land har blitt enige om at vi må bli karbonnøytrale innen 2050, og at vi allerede innen utløpet av dette tiåret må redusere CO2-utslippene med minst 50% sammenlignet med i 1990.

   

  Redusere avfall av elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall)

  Et annet økende problem er avfall generelt, og EE-avfall spesielt. I 2019 genererte verden 53,6 millioner tonn EE-avfall, hvorav bare 17,4% ble resirkulert. Dette betyr at når livssyklusen for dagens produkter ender, vil disse produktene bidra til å skade dyrelivet og forurense naturen og havene. I tillegg er resirkulert avfall ofte håndtert under farlige forhold, med alvorlige helseeffekter for arbeiderne det gjelder. Dette gjelder også barn som enten er tvunget i arbeid eller som oppholder seg på søppeldynger for å finne måter å overleve på.

   

  Et skifte mot effektiv bruk av råmaterialer

  Overgangen til bærekraftige produkter – det vi i Europa kaller sirkulær økonomi – vil reguleres gjennom forskrifter og retningslinjer. I omtrent et tiår har vi sett introduksjonen av forskriftskrav for produkters energieffektivitet som et mål for å bekjempe klimaendringene. Det er nå et nytt skifte på gang. Materialeffektivitet introduseres i lovgivningene. Verdens råmaterialer har i mange tilfeller lav forsyning, mens begynnende handelskriger mellom blokker av import- og eksport-land har økt krisen. I tillegg bidrar flere lands manglende resirkulering av EE-avfall til at situasjonen for kritiske råvarer er en økende bekymring i mange bransjer.

   

  Situasjonen rundt etterspørsel av råmaterialer vil lede til at:

  • produkter på markedet blir designet for lengre holdbarhet
  • produkter blir enklere å gjenbruke, gjenvinne og reparere
  • reparering og resirkulering vil kreve åpenhet og veiledning fra produsenter ovenfor uavhengige  reperasjonsvirksomheter når det gjelder reperasjonsmetoder
  • oppdatering av firmwear og softwear vil i økende grad bli tilgjengelig
  • forsyningen av reservedeler vil øke
  • produkter vil bruke så mye resirkulert materiale som mulig, framfor å hovedsakelig bruke råmaterialer

   

  E-merker for bærekraft og miljøytelse

  Store selskaper ser nå at de må redusere sitt karbonfotavtrykk og deklarere selskapets eller produktenes bærekraftsnivå. Det er en drivkraft i arbeidet mot et forbedret samfunnsansvar i bedrifter – et CSR (Corporate Social Responsibiliy). Mer enn 200 forskjellige sertifiseringsmerker for bærekraft eller miljøytelse finnes i Europa, og mer enn 400 på verdensbasis. De fleste av disse er egenerklæringer og de færreste er basert på livsyklusvurderinger av produksjonsprosessen og produktet.

   

  Klikk her for å finne oppdatert informasjon om de forskjellige bærekraftskravene for dine produkter.

   

  Jobber for
  en bærekraftig fremtid

  Nemko er din partner for bærekraft og miljøtjenester.

  La oss komme i gang