Skip to content
Søk  

  IT- og audio/video-produkter

  Testing og sertifisering av IT- og audio/video-produkter er en stor del av vår virksomhet. Vi har gjennom flere år bygget opp omfattende kompetanse innenfor denne produktkategorien og er en ledende leverandør av CB-sertifikater.

  Kontakt vårt team

  Markedsadgang for IT- og audio/video-produkter

  Nemko er en ledende leverandør av CB-sertifikater for IT og AV-utstyr. Sammen med våre partnere over hele verden kan vi tilby global markedsadgang med våre CB sertifikater.

  Nemko er et sertifiseringsorgan som leverer internasjonale godkjenninger og er representert ved tekniske komiteer for IT og AV. Vi har bred kompetanse og lang erfaring når det kommer til standardisering av IT og audio/video-produkter. Vi finner de mest effektive løsningene som gir din virksomhet en konkurransefordel på markedet.

  Hvilke IT- og audio/video-standarder dekker Nemko?

  • IEC/EN/UL/CSA 62368-1
  • IEC/EN/UL/CSA 60950-1
  • IEC/EN/UL/CSA 60065
  • IEC/EN 60825-1 for lasere
  • IEC/EN62040 for UPS

  Hazard based-standarden IEC 62368-1, kombinerer IT- og AV-produkter. Hos Nemko er vi klare for å veilede deg gjennom prosessen for å få dine produkter sertifisert i henhold til denne standarden.

  Merk at 62368-1 har erstattet 60065 og 60950-1 i Europa, men at visse land krever 60065 og 60950-1 lokalt.

  Hva er testkapasiteten for IT- og audio/video-produkter hos Nemko?

  • Sikkerhet (LVD)
  • Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
  • Radio og telekom (RED)
  • Energieffektivitet (ErP)
  • Miljø- og pålitelighetstesting

   

  I tillegg til IT- og A/V-testing ved våre egne høyteknologiske laboratorier, tilbyr vi også on-site testing ved produsentens lokaler.

  Relevante sertifiseringsordninger for IT og audio/video-produkter

  • CB-ordningen
  • Nemko-merket
  • ENEC-merket
  • GS-merket
  • Nemko Europa-merket
  • cNEMKOus (elektrisk sikkerhet Nord-Amerika)
  • ENERGY STAR (energieffektivitet for USA og Canada)
  • Radio typesertifisering (for eksempelvis Europa, Nord-Amerika og Storbritannia)
  • I tillegg kan Nemko utstede en samsvarsbekreftelse (AoC, Attestation of Conformity) både for CE og UKCA, slik at ditt produkt viser samsvar med de relevante direktiver.
  • EMKO (Nordisk sertifiseringstjeneste) – den enkle løsningen for alle nordiske sertifiseringsmerker