Skip to content
Søk  

  Produktsertifisering og godkjenning

  Din partner for sertifiseringer og godkjenninger over hele verden.

  Kontakt oss

  Omfattende sertifiseringstjenester for det avgjørende godkjenningsstempelet

  Å velge Nemko som din sertifiseringspartner

  Hvis du nylig har lansert, eller er i lanseringsprosessen, av nye elektroniske produkter og er klar til å lansere de på markedet, kan Nemko hjelpe deg med å navigere i prosessen rundt sertifisering og godkjenning. Som en verdensledende utsteder i tallrike sertifiseringsordninger vil Nemkos ekspertgruppe tilby lang erfaring, et godt rykte og den kvaliteten du trenger for å etablere deg på det markedet du ønsker. Nemko har mer enn 20 års erfaring med sertifisering av styringssystem, et viktig element for å vinne kontrakter i visse markeder.

  Enkelt heller enn komplekst
  Å skaffe til veie de nødvendige godkjenninger for å få ditt produkt på markedet, er en kompleks og ofte forvirrende prosess. Markedsadgang er alfa og omega for enhver internasjonal bedrift, men det er mer komplisert enn å bare velge dine salgskanaler.

  Nemko kan hjelpe med denne prosessen ved å tilby kunnskapen, ekspertisen og testfasilitene- og tjeneste som trengs for godkjennelse i mer enn 150 land.

  Hvordan det virker
  Vårt team har én jobb: å få ditt produkt på markedet så raskt og effektivt som mulig.

  Nemko tilbyr komplett prosjektledelse som inkluderer søknadshåndtering og kommunikasjon, så vel som innsamling av den nødvendige dokumentasjon og oppfølging gjennom prosessens forskjellige stadier.

  Akkurat som et godt partnerskap skal være, vil det å jobbe med Nemkos sertifiseringsteam oppleves som en sømløs erfaring. Forvent en effektiv test- og evalueringsprosess for å skaffe til veie de nødvendige sertifiseringer, slik at ditt produkt kan settes på markedet uten forsinkelser.

  Nemko innehar flere tiår med erfaring i produktsertifisering og tilbyr en lang rekke ulike typer testing og relaterte tjenester i fasiliteter verden over.

  Kvaliteten snakker for seg selv
  Nemkos sertifiseringsmerker og sertifikater er internasjonalt anerkjent, noe som sikrer at en bred rekke forhandlere og forbrukere verden over godkjenner ditt produkt. Våre dedikerte eksperter er oppdaterte på forskriftskrav og industriaktuell utvikling for å sikre at du er forberedt for framtiden.

  Nemko tilbyr sertifiseringsmerker som sikrer ditt produkt for tallrike internasjonale og nasjonale sertifiseringsordninger.

  Velg din lokasjon for mer informasjon

  Nemko sertifiseringsmerker

  N-merket er Nemkos eget sertifiseringsmerke, etablert allerede i 1933, tilbudt som et frivillig merke. Det har oppnådd bred anerkjennelse som et symbol på å etterkomme relevante sikkerhets- og EMC-standarder. Få ditt CB-sertifikat og  oppnå tillit samtidig.

  Få tilgang til dine sertifikater og rapporter døgnet rundt på nett, og hold deg oppdatert på de siste endringene i industristandarder når du samarbeider med Nemko.

  Sertifisering for Europa

  Sikkerheten man får ved et fullsertifisert produkt overgår på lang vei den sikkerhet man får ved å kun ha CE-merket.

  Derfor tilbyr Nemko et bredt utvalg av europeiske sertifiseringer. Slik kan du vise at ditt produkt møter til og med de strengeste sikkerhetsforskrifter ved verifisering fra en uavhengig tredjepart, som i tur vil gi full tilgang på de ønskede markeder. Det er videre noen produkter hvor sertifisering er obligatorisk også i Europa. Nemko kan hjelpe ved:

  Sertifisering for Storbritannia

  Sørg for at produktene dine oppfyller britiske standarder ved å samarbeide med oss.

  Sertifisering for Øst-Europa

  Sikkerheten man får ved et fullsertifisert produkt overgår på lang vei den sikkerhet man får ved å kun ha CE-merket.

  Derfor tilbyr Nemko et bredt utvalg av øst-europeiske sertifiseringer. Slik kan du vise at ditt produkt møter til og med de strengeste sikkerhetsforskrifter ved verifisering fra en uavhengig tredjepart, som i tur vil gi full tilgang på de ønskede markeder. Det er videre noen produkter hvor sertifisering er obligatorisk også i Europa. Nemko kan hjelpe ved:

  CB-sertifisering (global)

  CB-sertifiseringsordningen er et internasjonalt program for utveksling og godkjennelse av produktsikkerhet blant deltakende laboratorier og sertifiseringsbedrifter verden over. Det er en måte for fabrikanter å enklere oppnå et utvalg av nasjonale og internasjonale sikkerhetssertifiseringer for sine produkter. Det er den absolutt største internasjonale sertifiseringsordningen for elektriske produkter, som igjen gjør den til det nærmeste alternativet til verdensomspennende sertifisering.

  CB-sertifiseringsordningen består av mer enn 50 medlemsland, men er viden anerkjent også utenfor disse. Den er ideell for fabrikanter for internasjonal handel, ved å bevise at deres elektriske og elektroniske produkter samsvarer med en anerkjent internasjonal standard.

  CB-sertifikatet tilrettelegger for godkjenning av testrapporter når det benyttes for å oppnå nasjonale sikkerhetssertifiseringen i medlemslandene.

  Hvorfor Nemko?

  Som en av de største aktørene innen CB-sertifisering, holder Nemko en høyere grad av anerkjennelse enn konkurrentene. Vi kan, der det er nødvendig, inkludere europeiske standarder slik at CB-sertifiseringen også inkluderer dokumentasjon for lavspenningsdirektivet (LVD) for CE-merking.

  I tillegg til at det ikke er noen årlig lisens eller utgift tilknyttet CB-sertifikatet, kan Nemko inkludere testing for nasjonale krav etter IEC/EN-standarder for å øke anerkjennelsen i utvalgte land.

  Sertifisering for Nord-Amerika

  I dagens konkurranseverden trenger vi å være først, rask og best. For produsenter og importører av produkter til Nord-Amerika, kan det være utfordrende å konkurrere når det kommer til å få produktet ut på markedet. La Nemko verifisere ditt produkt!

  Nemko tilbyr et bredt utvlag av sertifiseringstjenester for å vise at ditt produkt har de nødvendige verifiseringer fra en uavhengig tredjepart, slik kan det hjelpe ditt produkt med å få adgang til markedene i USA, Canada og Mexico. Hvert marked og hver industri har spesifikke og ofte komplekse krav som alle angår sikkerheten og påliteligheten til en konsuments produkt.

  Utnytt den omfattende kunnskapsbasen og utvalget av produktsertifiseringer hos Nemko for å få en bedre forståelse av disse kravene og oppnå sertifiseringen ditt produkt trenger.

  Sertifisering for Mellom- og Sør-Amerika

  Nemko tilbyr et bredt utvalg av sertifiseringstjenester for å vise at ditt produkt har de nødvendige verifiseringer fra en uavhengig tredjepart, slik kan det hjelpe ditt produkt med å få adgang til markedene i Mellom- og Sør-Amerika.

  Nemkos kunnskap og ekspertise i å forstå hva som skal til for å etterkomme de mange landspesifikke standardene i Mellom- og Sør-Amerika, hjelper for å effektivt navigere test- og sertifiseringsprosessene til godkjennelse.

  For å sikre en rask og problemfri prosess, la Nemko navigere deg gjennom til markedsadgang i Mellom- og Sør-Amerika.

  Noen av våre hovedtjenester innebærer:

  Sertifisering for Midtøsten

  Sertifisering for Asia

  Nemko tilbyr et bredt utvalg av nasjonale sertifiseringer i Asia gjennom vårt program for internasjonale godkjenninger. Vi tilbyr både de obligatoriske nasjonale sertifiseringene til de frivillige som er ment for å bekrefte at dere har fått godkjennelse hos en uavhengig tredjepart.

  Vår erfaring har vist at dette kan hjelpe for å få tilgang til dine ønskede markeder i blant annet Kina, Taiwan, Korea, Japan, Malaysia og Kambodsja.

  Fordeler med
  samarbeid med Nemko

  Nemko tilbyr en enkel løsning for produktsertifisering og testtjenester, tilgjengelig for din organisasjon uansett hvor du er i verden. Utnytt vår anerkjente cybersikkerhetsekspertise og aktive involvering i den stadig skiftende verden av standarder for å sikre at produktene dine er sikre og oppdatert til enhver tid.

  Kontakt vårt team